Tuisblad

 Visie

Om die Vaderhart bekend te maak deur die verkondiging en bestudering van die Afgesonderde Skrifte (die Bybel) met die doel om gesamentlik tot geestelike volwassenheid in Yeshua Messias te groei (Ef. 4:11 tot 16; Kol. 2:1 tot 3) en om die Bruid te help voorberei om vlekkeloos te wees (Jak. 1:27; 2 Pet. 3:14) by ons Messias se wederkoms.

Missie

  • `n Afrikaanse webblad waar die Woord van YHVH verkondig word deur geestelike waarhede en studiemateriaal op gereelde basis te publiseer (Joh. 7:17; 2 Tim. 2:15; 2 Tim. 3:16 en 17).
  • Valse leringe en praktyke in die kerk te ontbloot en die waarheid aan gelowiges voor te hou (Joh. 8:32).
  • Die verbond met YHVH en met medegelowiges te alle tye te eerbiedig deur ware liefde en ondersteuning vir mekaar te gee (Jak. 2:15 tot 17).

“Sh’ma Yisra’el Yahuah Eloheinu Yahuah egad.”

“Luister, oor wie Hy heers as Magtige God (Yisra’el), Yahuah is ons God, Yahuah is Een.” Deut. 6:4

Nuwe Lied Bediening word deur Johan en Rachelle Kriel van Jeffreysbaai behartig.

                            

 

Uitnemende Kennis van Yeshua

Is dit jou begeerte om uitnemende (verhewe) kennis van Yeshua Die Gesalfde Een van YHVH te hê? Indien jy en ek oor hierdie uitnemende kennis van Yeshua sou beskik, beteken dit dat ons oor die verhewe kennis van YHVH se Woord beskik, want Yeshua is die Woord van YHVH wat vlees geword het (Joh. 1:1en 2). Hoe kan ons hierdie uitnemende kennis bekom? Lees Verder: Verhewe Kennis Yeshua

 

Goeie Bedoelings – Is dit goed genoeg?

Die mens se goeie bedoelings kan nooit `n plaasvervanger vir gehoorsaamheid aan YHVH wees nie. Dit is die les wat beide Saul en Dawid ondermeer geleer het. Hierdie les geld ook vir elkeen van ons vandag, naamlik dat YHVH, ons Vader, gehoorsaamheid vereis en nie goeie bedoelings nie.

Lees Verder: Goeie Bedoelings