COVID-19 en “Timeout”

COVID-19 en “Timeout”. In die tyd van die profete van Yisra’el van ouds sou daar ‘n poging gewees het om die Goddelike boodskap in die COVID-19 pandemie te onderskei! Wetenskaplike kennis en tegnologie, asook ‘n eie-ek-gesentreerde samelewing van transhumanisme[1] maak egter nie in die hedendaagse samelewing voorsiening om יהוה-God deel te maak van die oorsaak, bekamping en genesing van die COVID-19 pandemie nie, hoewel God in totale beheer is en die lot van elke mens bepaal! Lees verder:CovidTimeout

Voorwoord

Genesis hoofstuk 6, veral dit wat aanleiding tot die sondvloed gegee het, is een van die mees omstrede hoofstukke in die Afgesonderde Skrifte. Die rede is dat dit ‘n onderwerp bevat, naamlik die “die seuns van God”, asook verwysend na die reuse van voor en na die vloed, wat na sowat ses duisend jaar steeds grootliks deur die Christendom vermy word! En tog is dit uiters belangrik om ‘n studie van hierdie onderwerp te  maak, want dit het betrekking op eindtydgebeure!

Deel 1:Inleiding: StudieNefilimDeel1

Purim: Die Fees van Ester

Beide Hanukkah en Purim is geskiedkundige gebeure waar Israel uitwissing in die gesig gestaar het, maar deur YHVH op ‘n bonatuurlike wyse gered was. Dit opsigself is rede om hierdie gebeure op gepaste wyse in herinnering te roep, maar nie as deel van die Feestye van YHVH  nie. Lees meer oor Purim: GB3.Mrt14PurimV2

Balletskoentjies

Wat het ‘n ysskaatsvertoning te doen met onderwerping aan die gesag van Abba en met die Prins van Vrede? Lees hierdie pragtige vergelyking en die geestelike betekenis daarvan soos deur Hein Zentgraf geskilder word: Lees verder: balletskoentjies

Geestelike Mishandeling (Deel 2)

Lidmate van ‘n denominasie of bediening moet verstaan wat die taak van die leier en leierskap is, naamlik: Om die lidmate (gemeente) na Yeshua te lei en om hulle te leer hoe om Sy dissipels te wees en in alles aan Hom gehoorsaam te wees. Indien die leier en leierskap nie hieraan voldoen nie, en dit nie hulle doelwit is nie, bestaan die gevaar van geestelike mishandeling in een of ander vorm. Lees verder: Apr19.GeestelikeTeistering2(Hersien)

Menseverering

Wie of wat is die belangrikste in jou lewe? Waarop word jou hardverdiende geld uitgegee? Raak jy ook soos ‘n skoolkind opgewonde oor al die onnodige “publieke vakansiedae” wat die land se ekonomie nog verder lamlê? Miskien mis jy ook 6 April se Van Riebeeckdag en 10 Oktober se Paul Krugerdag. Besin mooi of jy dalk sommige mense belangriker ag as ons Skepper-Lewende God en dalk steeds die wêreldstelsel ondersteun, eerder as om ‘n gesonde en lewende verhouding met Vader te hê. Jy kan nie albei doen nie. Lees verder:  Menseverering