YHVH SE VOEDSELVOORSKRIFTE

Wanneer daar van YHVH se voedselvoorskrifte gepraat word, is die reaksie by die meerderheid Christene dat dit nie van toepassing op hulle is nie. Die rede wat aangevoer word, is die siening dat hulle vry van die wet is en dat dit ou testamenties is. Diegene wat hierdie standpunt huldig behoort hulself egter die volgende vraag te vra: Was hierdie wette slegs vir ‘n geestelike doel deur God ingestel of was daar moontlike ander redes ook voor gewees? Hierdie vraag behoort gevra te word in die lig daarvan dat Vader God die belange van Sy kinders altyd eerste stel. Is hierdie voedselvoorskrifte nie moontlik ook vir die welsyn, naamlik liggaamlike gesondheid, van die mens nie? Daar bestaan vandag wetenskaplike bewys hiervoor. Hierdie vrae en veel meer sal in hierdie Skriftestudie ondersoek en bespreek word.

Les 2: Doel en Basis van hierdie Studie

In Levitikus 11 en Deuteronomium 14 word die voedselwette van YHVH vir ons gegee. Die kernvraag wat ons in hierdie studie gaan ondersoek, is die volgende: Is hierdie voedselwette steeds van toepassing op die gelowige in Yeshua Messias? Met ander woorde: Kan die mens self besluit oor wat hy eet? Hierdie onderwerp word baie selde, indien ooit, deur gelowiges bespreek. Lees verder :Les2VoedselwetteDoelBasis

Les 6: Rein en Onrein in die Hernieude Verbond

Alvorens nuwe testamentiese uitsprake aangaande voedsel ondersoek word, moet ons eers bepaal of daar in die hernieude verbond, soos in die ou verbond, onderskeid tussen die tipes onreinheid gemaak word. Is die hernieude verbond ‘n voortsetting van die ou verbond ten opsigte van rein en onrein of het daar nou, soos deur sommige geglo word, ‘n verandering plaasgevind? Lees verder: Les6VoedselwetteOnreinNV