Die Afgesonderde Naam

Vir ‘n studie oor die Ware Naam van Vader-God en Messias word die volgende aanbeveel:

  • Ha Shem: Is Hebreeus vir “Die Naam”. Hierdie boek is ʻn studie van wat die Skrif leer aangaande die Skepper se persoonlike Naam, en die belangrikheid daarvan in elke gelowige se lewe. Lees verder: Ha Shem  – The Book
  • The Most Important Word in the World: Is daar ʻn enkel WOORD wat belangrikker is as al die ander woorde wat bestaan in dietale van mense? In hierdie boek word hierdie uiters belangrikke vraag beantwoord. Lees verder: The Most Important Word
  • The WORD amongst the WORDS: Tussen die talle woorde in die Skrif wat deur die Gees geïnspireer is, is daar een WOORD versteek. Hierdie WOORD is letterlik die BronSAAD van alles wat bestaan. Wat is daardieWOORD, en hoe raak dit ons? Lees verder: The Word Amongst The Words