Genade Onbeskryflik Groot

Sou jy vir mense vertel dat jy glo dat die wet (die Torah) van YHVH nie opgehef is nie, dan is hulle gou om jou mee te deel dat jy van die genade verval het. Volgens hierdie siening is iemand wat bely dat hy deur geloof gered is, maar glo dat die tien gebooie steeds die wil van YHVH vir die mens is, nou sy redding kwyt, want hy sou dan kwansuis YHVH se genade verwerp het. Is dit waar? Is dit nie juis diegene wat beweer dat hulle vry van die wet is wat Vader-God se genade verwerp nie? Lees verder:Genade Groot

Die Nageslag van Abraham

Is jy die nageslag van Abraham? Is dit wat jy glo en hoe jy jouself sien? Indien jy “ja” hierop antwoord, beteken dit jy beskou jouself as deel van Israel. Sou jy “nee” hierop antwoord, dan kan jy nie die nageslag van Abraham of die volk van YHVH wees nie! Ons leef in ‘n tyd waar elkeen hierdie saak vir homself sal moet uitmaak en moet verstaan wat die antwoord en die implikasie daarvan beteken. Lees verder: Die Nageslag van Abraham