Die Tel van die Omer

Die Skrifte gee geen verduideliking hoekom die dae vanaf Pesag tot en met Shavu’ot getel moet word nie. Ons is egter almal van kleintyd af bekend met die tel van die dae tot en met ‘n belangrike gebeurtenis of afspraak. Hierdie tel van die dae gaan gepaard met ‘n opgewondenheid en verwagting. Dikwels behels dit ook voorbereiding vir die geleentheid. In hierdie lig moet die tel van die omer gesien word: Ons tel die dae tot die volgende afspraak met ons Vader. Lees verder: GB3.Mrt13TelvanOmerhersienOkt20

Aanbid Jy ‘n Goue Kalf?

Dit is so maklik om oortuig te wees dat daar geen afgode in ons lewe is nie. Maar hoe seker is jy en ek hiervan? Aanbid ons nie dalk ‘n goue kalf sonder dat ons daarvan bewus is nie, veral omdat ons met ywer en opregte bedoelings YHVH dien!? Dit is nodig dat ons weer ernstig hieroor moet besin! Lees verder: Aanbid Jy ‘n Goue Kalf

Die Fondament Van Ons Geloof

Ons moet by die begin van YHVH se Woorde aan die mens begin, want dit is die fondament van ons geloof. Hierdie fondament is in die Skrifte van die ou verbond gegiet en bestaan uit die eerste vyf boeke van die ou testament, naamlik die Torah (die wet). Ons lees in 1 Kor. 3:11 die volgende: Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Yeshua die Messias. Lees verder: FondamentOnsGeloof

Vry van die Wet of Vry Onder die Wet?

Baie is bewus van die voortdurende debat oor die wet en die genade, naamlik tussen diegene (die tradisionele kerk) wat glo dat die gelowige van die hernieude (nuwe) verbond vry van die wet is, want hulle is onder die genade en diegene (Messiaanse gelowiges) wat glo dat hulle wel onder die genade is, maar nie sonder die wet nie. Wie is reg? Lees verder: Die Wet en Genade

Hy Wat Die Antimessias Teëhou

Die doel van hierdie skrywe is nie om die wegraping, of die verskillende sieninge oor die wegraping, te bespreek nie, maar om die betekenis van 2Thess. 2:6 tot 10 te ondersoek veral met verwysing na die Antimessias en ten opsigte van wat Paulus skryf, naamlik:  net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is. Wie hou die Antimessias teë en wie gaan weggeraap word? Lees verder: AntiMessias Teehou

Om te Judaïseer

Die Augustus 2010 uitgawe van Joy Magazine bevat ‘n artikel van Dr Peter Hammond van Frontline Mission met die titel: The Return of the Judaizers. In hierdie artikel word daar kritiek gelewer, asook gewaarsku, teen Christene wat Judaïseer. Die doel van my skrywe is nie om al die stellings wat deur Dr Hammond gemaak word te weerlê of te debateer nie, maar wel om perspektief te gee op die betekenis van Judaïseer. Lees verder: Judaiseer