Purim: Die Fees van Ester

Beide Hanukkah en Purim is geskiedkundige gebeure waar Israel uitwissing in die gesig gestaar het, maar deur YHVH op ‘n bonatuurlike wyse gered was. Dit opsigself is rede om hierdie gebeure op gepaste wyse in herinnering te roep, maar nie as deel van die Feestye van YHVH  nie. Lees meer oor Purim: GB3.Mrt14PurimV2

Opregte Bedoelings, geregtigheid en Gehoorsaamheid.

Dikwels word die volgende van mense gesê: Hy (sy) loop werklik ‘n pad met die Here, of Hy (sy) is so opreg in sy (haar) verhouding met die Here, of dat hy (sy) soveel ywer vir die Here het, of dat hy (sy) so vol is van die Heilige Gees. My vraag is egter of dit hoegenaamd moontlik is om YHVH-God op ‘n intieme wyse te ken en om vol van die Heilige Gees te wees, indien ‘n persoon weier om Vader-God se gebooie te gehoorsaam? Lees verder:GB4.Sept14BedoelingsGeregtigheid

In Gees en Waarheid

So dikwels word die volgende uitlating gehoor: Ons aanbid die Vader in Gees en waarheid! En diegene wat dit sê, glo dan dat hulle die ware aanbidders is! Maar word die werklike betekenis van die woorde van Yeshua soos dit in Joh. 4:23 en 24 geskryf is reg verstaan? Die vraag is dus: Hoe word die Vader in Gees aanbid en hoe word die Vader in waarheid aanbid? Die antwoord sal bepaal of ons ware aanbidders is of nie! Lees verder: GB2.Feb14GeesWaarheid

Met Watter Gees Is Jy Gevul (Gedoop)?

Dit is so maklik om te sê: Ek is gevul (gedoop) met die Afgesonderde (Heilige) Gees . Gelowiges sal ook baie maklik verklaar dat hulle deur die Afgesonderde Gees gelei word. Die vraag is egter: Hoe seker kan jy en ek wees dat ons wel met die Afgesonderde Gees gevul is en alleenlik deur die Afgesonderde Gees gelei word, veral wanneer ons dinge doen en sê in die Naam van YHVH Yeshua? Wat is die maatstaf van vulling met YHVH se Gees? Is dit, soos baie glo en geleer is, om in ‘n vreemde taal te praat, te bid en te aanbid?  Die antwoord  op hierdie vrae sal waarskynlik ‘n verrassing en ontnugtering vir baie wees! Lees verder: GB1.Jan14WatterGees