Wie Is Jou Rabbi?

In ‘n onlangse skrywe wat van die Hebrew Roots Teaching Institute (HRTI) ontvang is, maak hulle die volgende stelling: Believers from the house of Israel, also known as Ephraim or Joseph, who is generally known as ‘Messianics’, is commanded by the Torah to listen and learn from the House of Judah. Die vraag wat ek vra, en hopelik jy ook, is of Yeshua met hierdie skrywe (‘opdrag’) van HRTI sal saamstem? Lees verder: Okt15Leermeester

Die Huweliksverbond

Die huwelik is `n verbond tussen `n man en `n vrou. Begrip van die doel en betekenis van die huweliksverbond sal uiteengesit word aangesien dit die grondslag lê vir `n suksesvolle en gelukkige huwelik wat deur YHVH geseën sal word. Die rol van YHVH in hierdie verbondsverhouding, sowel as die rol van die man en vrou, sal verduidelik word. Hierdie studie is vir die wat getroud is, of beplan om te trou, of wonder hoekom hulle getroud is. “To change your marriage from bland to grand”. Lees verder: KursusHuwelikHersien

Ons Hebreeuse Wortels Hersien

Indien ons Hebreeuse wortels by ons voorvader Abraham begin, waar eindig dit? Ons is eenstemmig dat Abraham, Isak en Jakob ons voorvaders is. Maar wie almal van Jakob se nageslag, en spesifiek die van die stam van Juda, is ons voorvaders? Anders gestel: Is die wysgere van Rabbynse Judaïsme ook ons voorvaders? Ons kan hierdie vraag slegs beantwoord indien ons meer duidelikheid het oor wat die definisie van Rabbynse Judaïsme is. Lees verder: HebreeuseWortelsHersien