In die Voetspore van die Gemeente van Handelinge.

Verskeie bedieninge in die Messiaanse Beweging is so besig om hulle volgelinge (lesers) van die noodsaaklikheid van Torahgehoorsaamheid en Hebreeuse denke te vertel dat hulle opgehou het om die noodsaaklike fokus van Yeshua as dié Gesalfde Een en Sy nalatenskap te beklemtoon! Die vraag is dus of die Messiaanse Beweging in die voetspore van die gemeente van Handelinge en van die afgevaardigdes stap en dus werklike volgelinge van Yeshua is? Hierdie is die besprekingspunt in die aangehegte artikel. Lees verder: GB.16VoetsporeGemeenteHandelingeHersienNov20

Purim – Die Fees van Ester

Purim is ‘n fees wat in die bladsye van die Skrifte gevind word, maar is egter nie deel van die feestye (vasgestelde tye) van יהוה soos ondermeer in Levitikus 23 opgeteken is nie. Daarom is dit nodig om oor die viering van hierdie fees te besin, asook om te besin oor die betekenis daarvan en oor die plek wat dit in ons geloofslewe behoort in te neem. Lees verder: GB3.Mrt14PurimV2

Gebed

Gebed is ons enigste kommunikasie met die Skepper Lewende God. Terwyl Hy met ons kommunikeer deur die Skrif, drome, visioene en ander mense, kan ons net met Hom praat deur gebed. Die Christelike gebedsvorm is dikwels nie anders as die  spreekwoordelike inkopielys van “ek wil hê” en “gee my”! Daarom is die doel van die aangehegte artikel om ons denke te vernuwe deur eerder die Hebreeuse vorm van lofprysing, eer en aanbidding te gebruik wanneer ons in gebed tot יהוה nader. Lees verder: Gebed

Oggendgebed: morning prayer_oggendgebed

Aandgebed: nighttime prayer_aandgebed

Hebreeuse Wortels of Hebreeuse Worstelinge?

Wat is erger? Misleiding vanuit die Christelike (insluitend Rooms Katoliek, waaruit Christendom ontstaan het) leer, die Messiaanse leer of Rabbynse Judaïsme? Lees mooi, vriend of vriendin. Hierdie is nie spesifieke leerstellings in elkeen van hierdie groepe nie. Hierdie is die MISLEIDING midde-in hierdie leerstellings – hetsy Christelik, Messiaans of Judaïsme! Lees verder: HebreeuseWortelsWorsteling

Hater van Jode…!!?? Regtig!!??

Ek is al dikwels beskuldig as ‘n “Jode hater en veragter van Torah” , asook van antisemitisme en lastering teen die huis van Juda! Hierdie tipe van beskuldigings – wat eerder as beledigings beskou kan word – het ek van die leiers van die Messiaanse Beweging ontvang. Die rede vir dit? Omdat ek waarsku teen die gevare en die misleiding van Rabbynse Judaïsme. Lees verder: JodeHater

Rabbynse Judaïsme: Het Jy Geweet?

Die doel hiermee is om die onkunde oor Rabbynse Judaïsme wat by Christene, sowel as by gelowiges wat deel is van die Messiaanse Beweging bestaan, aan te spreek. Die bedoeling is slegs om feitelike inligting bekend te maak sodat elkeen ‘n ingeligde besluit kan neem of Rabbynse Judaïsme ‘n gevaar vir gelowiges wat Yeshua as Messias bely en navolg, inhou of nie! Lees verder: RabbynseJudaïsmeReeks

Aanval op PWL Vertaling

Dit is jammerlik dat ‘n teologiese akademikus, professor Chris L. De Wet van die Universiteit van Suid Afrika, ‘n aanval publiseer op Gerrie Coetzee en sy vertaling van die Bybel bekend as die ‘Pad Van Waarheid Tot Die Lewe’ (PWL) sonder om, soos die Woord ons leer, eers die saak direk met Gerrie op te neem. Sou hierdie heel basiese opdrag uitgevoer gewees het, dan kon menige van die verkeerde afleidings en stellings deur De Wet aangaande die vertaling en bronne dalk opgeklaar gewees het, veral kon die totale vals beskuldiging dat PWL met die Lamsa-Bybel ‘n verbintenis het as ‘n opsetlike  en kwaadwillige vergelyking uitgewys gewees het. Lees verder: AanvalOpPWL

Who Is Your Rabbi?

From the Hebrew Teaching Group (HTG) the following communication was received: Believers from the house of Israel, also known as Ephraim or Joseph, who is generally known as ‘Messianics’, is commanded by the Torah to listen and learn from the House of Judah. My question, and I trust yours also, is whether Yeshua would agree with this statement from HTG. Read more: Jan16WhoIsYourRabbi