Volg jy nog steeds die kerkgepeupel?

Volg jy nog steeds die kerkgepeupel? Is jy ook een van daardie wat jouself nie kan wegskeur van die alles-volgende meerderheid nie? Glo jy jou leraar weet alles en betaal hom om jou te leer? Sê my: indien ‘n klomp mense bo op ‘n hoë gebou in ‘n ry staan en die een na die ander spring af, gaan jy dit ook doen? Indien nie, hoekom breek jy nie weg van al die leuens van die kerk nie en volg suiwer Skrif – God se Woord. Lees verder: Kerkgepeupel volg nie

Riglyne tot die verwelkomimg van die Shabbat

Dit is uiters verkwikkend om ‘n paar minute te gebruik om Shabbat te verwelkom, om af te skakel van die week se sorge, laste, probleme en te ontspan in Vader se Teenwoordigheid. Dit noodsaaklik om te weet dat daar geen voorafopgestelde rituele of metodes in Skrif is waarvolgens Shabbat welkom geheet of ingewy word nie. Die artikel by hierdie skakel bevat egter riglyne tot verwelkoming van die weeklikse Shabbat. Lees verder: Inleiding tot Shabbat

Hanukkah – Fees van Ligte: Herbesin

Aangesien Hanukkah nie een van יהוה se vasgestelde tye volgens Levitikus 23 is nie, is dit nodig om oor die viering van hierdie fees te besin! Die feit dat Hanukkah nie Torah gefundeer is nie, naamlik nie deel is van die onderrig en instruksies van die eerste vyf boeke van die Skrifte nie, is rede vir die vraag of hierdie fees hoegenaamd gevier behoort te word? Lees verder: GB.Des19HanukkahHersien3

Die Nuwe Verbond geskrifte, Mashiag en Yeshua.

‘n Toenemende aantal gelowiges verwerp Yeshua en uiteraard dan die Skrifte van die nuwe verbond! Dit is in die lig hiervan dat Gerrie Coetzee die aangehegte lering geskryf het waarin hy bewys lewer dat in die ou verbond (die Tanakh) is die nuwe verbond (die Apostoliese Skrifte) verskuil en dat die nuwe verbond openbaar en bevestig die ou verbond. Lees meer: Nuwe verbond geskrifte Yeshua en Mashiag Engels:The New Covenant Writings the Mashiag and Yeshua

In hierdie skrywe antwoord Gerrie Coetzee die vrae en kommentaar van ‘n man se reaksie op die lering van “Die Nuwe Verbond geskrifte, Mashiag en Yeshua”. Die aangehegde skrywe moet dus saam gelees word met Gerrie se lering Lees verder: Vrae met antwoorde op Yeshua Mashiag lering en Questions and answers to Yeshua study

 

COVID-19 en “Timeout”

COVID-19 en “Timeout”. In die tyd van die profete van Yisra’el van ouds sou daar ‘n poging gewees het om die Goddelike boodskap in die COVID-19 pandemie te onderskei! Wetenskaplike kennis en tegnologie, asook ‘n eie-ek-gesentreerde samelewing van transhumanisme[1] maak egter nie in die hedendaagse samelewing voorsiening om יהוה-God deel te maak van die oorsaak, bekamping en genesing van die COVID-19 pandemie nie, hoewel God in totale beheer is en die lot van elke mens bepaal! Lees verder:CovidTimeout