Gegrond in Torah

Elkeen wat glo in Yeshua as Messias het ‘n Hebreeuse verbintenis, want die oorsprong van ons geloof is te vinde in die ou verbond. Dit is die rede hoekom ons stewig gegrond moet wees in die ou verbond, want alleenlik dan kan ons die hernieude (nuwe) verbond verstaan en in ons geloofslewe toepas. Lees verder: Gegrond in Torah.

Die Derde Feesseisoen: Die Fees van Trompette

Die laaste drie jaarlikse afsprake (Feeste; Bestemde of Aangewese Tye; mo’edim) van YHVH met Sy kinders, naamlik die Fees van Trompette (Yom Teruah), die Dag van Versoening (Yom Kippur) en die Fees van Tabernakels, staan gesamentlik bekend as die Loofhuttefees of Sukkot. Hierdie laaste Bestemde Tye is ‘n profetiese heenwysing na die wederkoms van Yeshua. Lees verder: Fees van Trompette 

Die Soeker-Sensitiewe Kerk

‘n Soeker-sensitiewe kerk (seeker-sensitive church) is ‘n kerk wat daarna strewe om die kerk meer aanloklik en aanvaarbaar vir almal – gelowiges en ongelowiges – te maak. Die doelwit is om ‘n vriendelike omgewing te skep waar almal tuis voel en waar die behoeftes van die mens aangespreek word. Dit is pogings om sogenaamde herlewing in die gemeente te bewerkstellig. Lees verder: Soeker-Sensitiewe Kerk

Nuwe Lap, Nuwe Wyn en Nuwe Verbond

Wanneer Skrifgedeeltes nie in konteks verklaar word nie is die gevaar dat ‘n bepaalde teksvers se betekenis verdraai en selfs misbruik kan word. Twee tipiese voorbeelde is die teksverse waar Yeshua praat van ‘n nuwe lap op ‘n ou kleed en oor nuwe wyn in nuwe wynsakke (Matt. 9:16 en 17; Mark. 2:21 en 22 en Luk. 5:36 tot 39), asook die verklaring van Heb. 8:13.Lees verder: Nuwe Lap Wyn Verbond

Die Torah en die Afgesonderde Gees

Wat is die verband tussen die gee van die wet (die Torah) en die gee (uitstorting) van die Afgesonderde Gees (die Heilige Gees) op Shavuot (Pinksterdag)? Ons kan hierdie vraag ook anders stel, naamlik: Waarvan is die gee van die wet by die berg Sinai ‘n afbeelding (heenwysing)? Dan moet ons ook vra: Wat is die verband tussen Torah, die Afgesonderde Gees en die gawes van die Afgesonderde Gees? Hoe is dit alles in die hernieude verbond (nuwe verbond) vervul? Lees verder: ShavuotTorahGees

Die Fondament Van Ons Geloof

Ons moet by die begin van YHVH se Woorde aan die mens begin, want dit is die fondament van ons geloof. Hierdie fondament is in die Skrifte van die ou verbond gegiet en bestaan uit die eerste vyf boeke van die ou testament, naamlik die Torah (die wet). Ons lees in 1 Kor. 3:11 die volgende: Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Yeshua die Messias.

Lees verder: Fondament Van Ons Geloof