Uitnemende Kennis van Yeshua

Is dit jou begeerte om uitnemende (verhewe) kennis van Yeshua Die Gesalfde Een van YHVH te hê? Indien jy en ek oor hierdie uitnemende kennis van Yeshua sou beskik, beteken dit dat ons oor die verhewe kennis van YHVH se Woord beskik, want Yeshua is die Woord van YHVH wat vlees geword het (Joh. 1:1en 2). Hoe kan ons hierdie uitnemende kennis bekom? Lees Verder: Verhewe Kennis Yeshua