Die Fondament Van Ons Geloof

Ons moet by die begin van YHVH se Woorde aan die mens begin, want dit is die fondament van ons geloof. Hierdie fondament is in die Skrifte van die ou verbond gegiet en bestaan uit die eerste vyf boeke van die ou testament, naamlik die Torah (die wet). Ons lees in 1 Kor. 3:11 die volgende: Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Yeshua die Messias.

Lees verder: Fondament Van Ons Geloof

Les 8: Die Evangelie van die Koninkryk

Die Evangelie is veel meer as die lewe, sterwe en opstanding van Messias wat vir die mensdom die weg tot redding vir die wat glo gebaan het. Deel van die Evangelie is ook die onderrig, die instruksies en die leerstellings van YHVH (Sy Torah) wat nougeset deur die gelowige in Yeshua Messias toegepas moet word om sodoende al die seëninge van Vader-God deelagtig te wees.Lees verder: Torah Evangelie