Les 8: Die Evangelie van die Koninkryk

Die Evangelie is veel meer as die lewe, sterwe en opstanding van Messias wat vir die mensdom die weg tot redding vir die wat glo gebaan het. Deel van die Evangelie is ook die onderrig, die instruksies en die leerstellings van YHVH (Sy Torah) wat nougeset deur die gelowige in Yeshua Messias toegepas moet word om sodoende al die seëninge van Vader-God deelagtig te wees.Lees verder: Torah Evangelie

Tuisblad

 Visie

Om die Vaderhart bekend te maak deur die verkondiging en bestudering van die Afgesonderde Skrifte (die Bybel) met die doel om gesamentlik tot geestelike volwassenheid in Yeshua Messias te groei (Ef. 4:11 tot 16; Kol. 2:1 tot 3) en om die Bruid te help voorberei om vlekkeloos te wees (Jak. 1:27; 2 Pet. 3:14) by ons Messias se wederkoms.

Missie

  • `n Afrikaanse webblad waar die Woord van YHVH verkondig word deur geestelike waarhede en studiemateriaal op gereelde basis te publiseer (Joh. 7:17; 2 Tim. 2:15; 2 Tim. 3:16 en 17).
  • Valse leringe en praktyke in die kerk te ontbloot en die waarheid aan gelowiges voor te hou (Joh. 8:32).
  • Die verbond met YHVH en met medegelowiges te alle tye te eerbiedig deur ware liefde en ondersteuning vir mekaar te gee (Jak. 2:15 tot 17).

“Sh’ma Yisra’el Yahuah Eloheinu Yahuah egad.”

“Luister, oor wie Hy heers as Magtige God (Yisra’el), Yahuah is ons God, Yahuah is Een.” Deut. 6:4

Nuwe Lied Bediening word deur Johan en Rachelle Kriel van Jeffreysbaai behartig.