Les 1: Waarom ‘n Studie van die Feestye van YHVH?

Les1:  Waarom ‘n Studie van die Feestye van YHVH? In Levitikus 23 word die feestye (feesdae) van YHVH beskryf. Die doel van hierdie studie is om hierdie feestye te ondersoek ten einde die doel en die geestelike betekenis daarvan te verstaan, asook hoe dit van toepassing is op elke gelowige wat bely dat Yeshua die Messias is. Lees verder: Les 1: Waarom ‘n Studie van die Feestye

Les 2: Die Pesag (Paasfees)

Pesag is die eerste van die drie feeste wat in die lente (Noordelike halrond) gehou word. Hierdie drie lentefeeste is die Pasga (Pesach; Paasfees), die Fees van die Ongesuurde Brood en die Fees van die Eerstelingsgerf (Fees van Eerstelinge). Hierdie drie feeste is aaneenlopend en bekend as die eerste feesseisoen. Daar word na die Pasga ook as die Fees van Ongesuurde Brood verwys (Mark. 14:1 en 12 tot 14). Lees verder: Les 2: Pesag

Les 3: Fees van Ongesuurde Brood

Met Pesag gedenk ons dit wat YHVH ons Vader in Yeshua Messias vir ons gedoen het, naamlik ons bevryding van die slawejuk van sonde. Ons gedenk ons sondevergifnis deur geloof in die geslagde Lam van YHVH wat ons sondeskuld uitgedelg het. Die Fees van Ongesuurde Brood, wat die dag na die Pesag begin en vir sewe dae duur, is die logiese uitvloeisel van die Pesag, naamlik ‘n tydperk van selfondersoek om van die heerskappy van alle sonde bevry te word. Lees verder: Les 3: Ongesuurde Brood

Les 4: Fees van die Eerstelingsgerf

Die feestye van YHVH het saamgeval met die oestye van die landbouseisoene van Israel. Daar was drie jaarlkse oeste, naamlik eerstens die garsoes, gevolg deur die koringoes en laastens die vrugte-oes. Die eerste feesseisoen, en dus die Fees van die Eerstelingsgerf, het saamgeval met die garsoes. Die Fees van die Eerstelingsgerf staan ook bekend as die Fees van Eerstelinge (First Fruits) en in Hebreeus word dit Yom Habbikurim genoem. Lees verder: Les 4: Eerstelingsgerf

Les 5: Shavuot (Pinkster)

Shavuot beteken weke en daarom is hierdie feestyd ook bekend as die Fees van Weke (Eks. 34:22). Pinkster is afkomstig van die Griekse woord Pentekoste wat vyftigste beteken. Daar is egter verskillende meninge oor wanneer die tel van die 50 dae (die tel van die omer) moet begin en daarom ‘n meningsverskil oor die datum van Shavuot. Lees verder: Les 5: Shavuot

Les 6 (Deel 2): Teshuva

Teshuvah beteken terugkeer. Dit is om terug te keer na Torah, naamlik na YHVH se liefdevolle onderrig vir ‘n lewe as geregverdigde in Yeshua Messias. Dit is om met berou en verootmoediging terug te keer nadat selfondersoek gedoen is van jou geestelike welstand. Is jy die persoon wat YHVH beplan het jy moet wees of het jy weg beweeg van Sy skeppingsdoel vir jou? Lees verder: Les 6 (Deel 2): Teshuva