Les 6 (Deel 1): Hoorders en Daders van Torah

Om onder die genade, en nie meer onder die wet (Torah) te wees nie, is om vrygemaak te wees van die boom van kennis van goed en kwaad wat sonde en dood bring. Dit is om as vrygemaakte (geregverdigde) terug te keer om te eet van die Boom van die Lewe, naamlik ‘n lewenswyse van gehoorsaamheid aan al die onderrig en instruksies van YHVH, naamlik aan Torah. Dit is om ‘n hoorder en dader van YHVH se Woord te wees (Jos. 1:8; Jak. 1:22). Lees verder: TorahHoorderDader.