Hy Wat Die Antimessias Teëhou

Die doel van hierdie skrywe is nie om die wegraping, of die verskillende sieninge oor die wegraping, te bespreek nie, maar om die betekenis van 2 Thess. 2:6 tot 10 te ondersoek veral met verwysing na die Antimessias en ten opsigte van wat Paulus skryf, naamlik:  net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is. Wie hou die Antimessias teë en wie gaan weggeraap word? Lees verder: AntiMessias Teehou

To Judaize

In the August 2010 edition of Joy Magazine there is an article written by Dr Peter Hammond with the title, The Return of the Judaizers, in which he not only criticises Christians for what he considers Judaizing, but also warns the reader against them. The purpose of my article is not to refute or debate the views of Dr Hammond, but to give perspective on the true meaning of Judaize. Read more: To Judaize

Om te Judaïseer

Die Augustus 2010 uitgawe van Joy Magazine bevat ‘n artikel van Dr Peter Hammond van Frontline Mission met die titel: The Return of the Judaizers. In hierdie artikel word daar kritiek gelewer, asook gewaarsku, teen Christene wat Judaïseer. Die doel van my skrywe is nie om al die stellings wat deur Dr Hammond gemaak word te weerlê of te debateer nie, maar wel om perspektief te gee op die betekenis van Judaïseer. Lees verder: Judaiseer

Les 6 (Deel 1): Hoorders en Daders van Torah

Om onder die genade, en nie meer onder die wet (Torah) te wees nie, is om vrygemaak te wees van die boom van kennis van goed en kwaad wat sonde en dood bring. Dit is om as vrygemaakte (geregverdigde) terug te keer om te eet van die Boom van die Lewe, naamlik ‘n lewenswyse van gehoorsaamheid aan al die onderrig en instruksies van YHVH, naamlik aan Torah. Dit is om ‘n hoorder en dader van YHVH se Woord te wees (Jos. 1:8; Jak. 1:22). Lees verder: TorahHoorderDader.

Vry van die Wet of Vry Onder die Wet?

Baie is bewus van die voortdurende debat oor die wet en die genade, naamlik tussen diegene (die tradisionele kerk) wat glo dat die gelowige van die hernieude (nuwe) verbond vry van die wet is, want hulle is onder die genade en diegene (Messiaanse gelowiges) wat glo dat hulle wel onder die genade is, maar nie sonder die wet nie. Wie is reg? Lees verder: Die Wet en Genade