Die Torah en die Afgesonderde Gees

Wat is die verband tussen die gee van die wet (die Torah) en die gee (uitstorting) van die Afgesonderde Gees (die Heilige Gees) op Shavuot (Pinksterdag)? Ons kan hierdie vraag ook anders stel, naamlik: Waarvan is die gee van die wet by die berg Sinai ‘n afbeelding (heenwysing)? Dan moet ons ook vra: Wat is die verband tussen Torah, die Afgesonderde Gees en die gawes van die Afgesonderde Gees? Hoe is dit alles in die hernieude verbond (nuwe verbond) vervul? Lees verder: ShavuotTorahGees

Vry Onder Die Wet

Elke mens staan onder die wet van die bepaalde land waar hy woon, maar ook onder die wet (die Torah) van YHVH !! Net soos in die geval van landswette staan elke mens ook as vrygespreekte onder YHVH se wet indien hy aan YHVH se wette gehoorsaam is, of as beskuldigde indien hy aan die wette ongehoorsaam is. Lees verder: Vry Onder Wet

Die Nageslag van Abraham

Is jy die nageslag van Abraham? Is dit wat jy glo en hoe jy jouself sien? Indien jy “ja” hierop antwoord, beteken dit jy beskou jouself as deel van Israel. Sou jy “nee” hierop antwoord, dan kan jy nie die nageslag van Abraham of die volk van YHVH wees nie! Ons leef in ‘n tyd waar elkeen hierdie saak vir homself sal moet uitmaak en moet verstaan wat die antwoord en die implikasie daarvan beteken. Lees verder: Die Nageslag van Abraham