Torah en Genade

Daar bestaan baie groot verwarring, asook verkeerde interpretasie onder Christene ten opsigte van die begrip: om vry van die wet te wees. Talle Christene is baie gou om te vertel dat hulle vry van die wet is, want hulle is onder die genade. Die doel van hierdie studie is om meer duidelikheid te verkry oor die wet van YHVH en die genade in Yeshua.