Nuwe Lap, Nuwe Wyn en Nuwe Verbond

Wanneer Skrifgedeeltes nie in konteks verklaar word nie is die gevaar dat ‘n bepaalde teksvers se betekenis verdraai en selfs misbruik kan word. Twee tipiese voorbeelde is die teksverse waar Yeshua praat van ‘n nuwe lap op ‘n ou kleed en oor nuwe wyn in nuwe wynsakke (Matt. 9:16 en 17; Mark. 2:21 en 22 en Luk. 5:36 tot 39), asook die verklaring van Heb. 8:13.Lees verder: Nuwe Lap Wyn Verbond

Torah en Genade

Daar bestaan baie groot verwarring, asook verkeerde interpretasie onder Christene ten opsigte van die begrip: om vry van die wet te wees. Talle Christene is baie gou om te vertel dat hulle vry van die wet is, want hulle is onder die genade. Die doel van hierdie studie is om meer duidelikheid te verkry oor die wet van YHVH en die genade in Yeshua.

Genade Onbeskryflik Groot

Sou jy vir mense vertel dat jy glo dat die wet (die Torah) van YHVH nie opgehef is nie, dan is hulle gou om jou mee te deel dat jy van die genade verval het. Volgens hierdie siening is iemand wat bely dat hy deur geloof gered is, maar glo dat die tien gebooie steeds die wil van YHVH vir die mens is, nou sy redding kwyt, want hy sou dan kwansuis YHVH se genade verwerp het. Is dit waar? Is dit nie juis diegene wat beweer dat hulle vry van die wet is wat Vader-God se genade verwerp nie? Lees verder:Genade Groot