Die Derde Feesseisoen: Die Fees van Trompette

Die laaste drie jaarlikse afsprake (Feeste; Bestemde of Aangewese Tye; mo’edim) van YHVH met Sy kinders, naamlik die Fees van Trompette (Yom Teruah), die Dag van Versoening (Yom Kippur) en die Fees van Tabernakels, staan gesamentlik bekend as die Loofhuttefees of Sukkot. Hierdie laaste Bestemde Tye is ‘n profetiese heenwysing na die wederkoms van Yeshua. Lees verder: Fees van Trompette