Gegrond in Torah

Elkeen wat glo in Yeshua as Messias het ‘n Hebreeuse verbintenis, want die oorsprong van ons geloof is te vinde in die ou verbond. Dit is die rede hoekom ons stewig gegrond moet wees in die ou verbond, want alleenlik dan kan ons die hernieude (nuwe) verbond verstaan en in ons geloofslewe toepas. Lees verder: Gegrond in Torah.