Die Tel van die Omer

Die eerste feeseisoen van Pesag word gevolg deur 49 dae van voorbereiding voor die begin van Shavuot op die vyftigste dag. Hierdie 49 dae staan bekend as die tel van die Omer (Hebreeus: Sefiras HaOmer). Lees verder: Tel van Omer

Moses se Sluier

Die kerk gebruik graag 2 Kor. 3:5 tot 18 as bewys dat gelowiges in Yeshua vry van die wet is, naamlik vry van Torah, en dat diegene wat dus glo dat YHVH se wet steeds onderhou moet word ‘n bedekking oor hulle hart het (2 Kor. 3:15) en dus mislei is.  Maar is dit werklik wat Paulus ons hier wil leer?  Lees verder: GB2.Feb13MosesSluier