Moses se Sluier

Die kerk gebruik graag 2 Kor. 3:5 tot 18 as bewys dat gelowiges in Yeshua vry van die wet is, naamlik vry van Torah, en dat diegene wat dus glo dat YHVH se wet steeds onderhou moet word ‘n bedekking oor hulle hart het (2 Kor. 3:15) en dus mislei is.  Maar is dit werklik wat Paulus ons hier wil leer?  Lees verder: GB2.Feb13MosesSluier