Die Tel van die Omer

Die eerste feeseisoen van Pesag word gevolg deur 49 dae van voorbereiding voor die begin van Shavuot op die vyftigste dag. Hierdie 49 dae staan bekend as die tel van die Omer (Hebreeus: Sefiras HaOmer). Lees verder: Tel van Omer

Moses se Sluier

Die kerk gebruik graag 2 Kor. 3:5 tot 18 as bewys dat gelowiges in Yeshua vry van die wet is, naamlik vry van Torah, en dat diegene wat dus glo dat YHVH se wet steeds onderhou moet word ‘n bedekking oor hulle hart het (2 Kor. 3:15) en dus mislei is.  Maar is dit werklik wat Paulus ons hier wil leer?  Lees verder: GB2.Feb13MosesSluier

Die Afgesonderde Naam

Vir ‘n studie oor die Ware Naam van Vader-God en Messias word die volgende aanbeveel:

  • Ha Shem: Is Hebreeus vir “Die Naam”. Hierdie boek is ʻn studie van wat die Skrif leer aangaande die Skepper se persoonlike Naam, en die belangrikheid daarvan in elke gelowige se lewe. Lees verder: Ha Shem  – The Book
  • The Most Important Word in the World: Is daar ʻn enkel WOORD wat belangrikker is as al die ander woorde wat bestaan in dietale van mense? In hierdie boek word hierdie uiters belangrikke vraag beantwoord. Lees verder: The Most Important Word
  • The WORD amongst the WORDS: Tussen die talle woorde in die Skrif wat deur die Gees geïnspireer is, is daar een WOORD versteek. Hierdie WOORD is letterlik die BronSAAD van alles wat bestaan. Wat is daardieWOORD, en hoe raak dit ons? Lees verder: The Word Amongst The Words