Om Te Vergewe

In Luk. 17:1 tot 4 leer Yeshua Sy studentevolgelinge die belangrikheid om te vergewe. Hy leer hulle dat dit onvermydelik is dat struikelblokke oor elkeen se lewenspad sal kom. Hierdie struikelblokke is dit wat mense aan jou doen wanneer hulle jou verontreg, beledig, verwerp en emosioneel seermaak. Sulke struikelblokke kom dikwels oor elkeen se lewenspad en wek misnoeë, gee aanstoot en veroorsaak weersin wat tot gevolg kan hê dat jy met onvergeeflikheid in jou hart loop. Lees verder: GB5.Mei13Vergewe