In Gees en Waarheid

So dikwels word die volgende uitlating gehoor: Ons aanbid die Vader in Gees en waarheid! En diegene wat dit sê, glo dan dat hulle die ware aanbidders is! Maar word die werklike betekenis van die woorde van Yeshua soos dit in Joh. 4:23 en 24 geskryf is reg verstaan? Die vraag is dus: Hoe word die Vader in Gees aanbid en hoe word die Vader in waarheid aanbid? Die antwoord sal bepaal of ons ware aanbidders is of nie! Lees verder: GB2.Feb14GeesWaarheid