Opregte Bedoelings, geregtigheid en Gehoorsaamheid.

Dikwels word die volgende van mense gesê: Hy (sy) loop werklik ‘n pad met die Here, of Hy (sy) is so opreg in sy (haar) verhouding met die Here, of dat hy (sy) soveel ywer vir die Here het, of dat hy (sy) so vol is van die Heilige Gees. My vraag is egter of dit hoegenaamd moontlik is om YHVH-God op ‘n intieme wyse te ken en om vol van die Heilige Gees te wees, indien ‘n persoon weier om Vader-God se gebooie te gehoorsaam? Lees verder:GB4.Sept14BedoelingsGeregtigheid