In die Voetspore van die Gemeente van Handelinge.

Verskeie bedieninge in die Messiaanse Beweging is so besig om hulle volgelinge (lesers) van die noodsaaklikheid van Torahgehoorsaamheid en Hebreeuse denke te vertel dat hulle opgehou het om die noodsaaklike fokus van Yeshua as dié Gesalfde Een en Sy nalatenskap te beklemtoon! Die vraag is dus of die Messiaanse Beweging in die voetspore van die gemeente van Handelinge en van die afgevaardigdes stap en dus werklike volgelinge van Yeshua is? Hierdie is die besprekingspunt in die aangehegte artikel. Lees verder: GB.16VoetsporeGemeenteHandelingeHersienNov20

Die Tel van die Omer

Die Skrifte gee geen verduideliking hoekom die dae vanaf Pesag tot en met Shavu’ot getel moet word nie. Ons is egter almal van kleintyd af bekend met die tel van die dae tot en met ‘n belangrike gebeurtenis of afspraak. Hierdie tel van die dae gaan gepaard met ‘n opgewondenheid en verwagting. Dikwels behels dit ook voorbereiding vir die geleentheid. In hierdie lig moet die tel van die omer gesien word: Ons tel die dae tot die volgende afspraak met ons Vader. Lees verder: GB3.Mrt13TelvanOmerhersienOkt20