Les 9: Die Fees van Tabernakels (Sukkot)

Die laaste van die sewe jaarlikse afsprake (Bestemde Tye, Feeste) wat YHVH met die mens het, is die Fees van Tabernakels wat oor sewe dae strek. Hierdie fees staan ook bekend as die Huttefees, Loofhuttefees en Sukkot, maar daar word ook na dit verwys as Die Seisoen van Vreugde (Zeman Shimgateinu). Lees Verder: Les 9: Sukkot