Les 8: Die Dag Van Versoening (Yom Kippur)

Die Bestemde Tyd van Versoening (Toedekking), ook bekend as die Dag van Versoening of Versoendag of Yom Kippur word op die tiende dag van die sewende maand (Tishri) gedenk. Yom beteken dag en Kippur beteken versoening en toedekking wat dus vergifnis, kwytskelding en oorsien van sonde beteken. Lees verder: Les8Versoendag