Die Tel van die Omer

Die eerste feeseisoen van Pesag word gevolg deur 49 dae van voorbereiding voor die begin van Shavuot op die vyftigste dag. Hierdie 49 dae staan bekend as die tel van die Omer (Hebreeus: Sefiras HaOmer). Lees verder: Tel van Omer