Liefde: Die Vervulling van die Wet

Volgens Rom. 13:8 tot 10 is naasteliefde die vervulling (vervolmaking) van die wet, want hy wat sy naaste liefhet soos homself, sal nie aan sy naaste enige iets doen wat deur Torah (die wet) verbied word nie  Lees verder: GB4.Apr13LiefdeWet[1] PWL Vertaling (Pad van Waarheid tot die Lewe) kan gratis afgelaai word by www.padwlewe.ch