Les 5: Shavuot (Pinkster)

Shavuot beteken weke en daarom is hierdie feestyd ook bekend as die Fees van Weke (Eks. 34:22). Pinkster is afkomstig van die Griekse woord Pentekoste wat vyftigste beteken. Daar is egter verskillende meninge oor wanneer die tel van die 50 dae (die tel van die omer) moet begin en daarom ‘n meningsverskil oor die datum van Shavuot. Lees verder: Les 5: Shavuot