Die Bonatuurlike en Misleiding

Is alle bonatuurlike gebeure wat in die Christendom, en tydens hulle byeenkomste plaasvind, wel altyd die werking van die Gees van YHVH is? Anders gestel: Hoeveel bonatuurlike manifistasies is dalk die misleiding van Satan? Lees verder: GB7.Aug13BonatuurlikeMisleiding