Les 4: Fees van die Eerstelingsgerf

Die feestye van YHVH het saamgeval met die oestye van die landbouseisoene van Israel. Daar was drie jaarlkse oeste, naamlik eerstens die garsoes, gevolg deur die koringoes en laastens die vrugte-oes. Die eerste feesseisoen, en dus die Fees van die Eerstelingsgerf, het saamgeval met die garsoes. Die Fees van die Eerstelingsgerf staan ook bekend as die Fees van Eerstelinge (First Fruits) en in Hebreeus word dit Yom Habbikurim genoem. Lees verder: Les 4: Eerstelingsgerf