Les 3: Fees van Ongesuurde Brood

Met Pesag gedenk ons dit wat YHVH ons Vader in Yeshua Messias vir ons gedoen het, naamlik ons bevryding van die slawejuk van sonde. Ons gedenk ons sondevergifnis deur geloof in die geslagde Lam van YHVH wat ons sondeskuld uitgedelg het. Die Fees van Ongesuurde Brood, wat die dag na die Pesag begin en vir sewe dae duur, is die logiese uitvloeisel van die Pesag, naamlik ‘n tydperk van selfondersoek om van die heerskappy van alle sonde bevry te word. Lees verder: Les 3: Ongesuurde Brood