Les 2: Die Pesag (Paasfees)

Pesag is die eerste van die drie feeste wat in die lente (Noordelike halrond) gehou word. Hierdie drie lentefeeste is die Pasga (Pesach; Paasfees), die Fees van die Ongesuurde Brood en die Fees van die Eerstelingsgerf (Fees van Eerstelinge). Hierdie drie feeste is aaneenlopend en bekend as die eerste feesseisoen. Daar word na die Pasga ook as die Fees van Ongesuurde Brood verwys (Mark. 14:1 en 12 tot 14). Lees verder: Les 2: Pesag