Les 1: Waarom ‘n Studie van die Feestye van YHVH?

Les1:  Waarom ‘n Studie van die Feestye van YHVH? In Levitikus 23 word die feestye (feesdae) van YHVH beskryf. Die doel van hierdie studie is om hierdie feestye te ondersoek ten einde die doel en die geestelike betekenis daarvan te verstaan, asook hoe dit van toepassing is op elke gelowige wat bely dat Yeshua die Messias is. Lees verder: Les 1: Waarom ‘n Studie van die Feestye