Nie Elkeen Wat……

Wie is diegene wat sal sê: Meester, Meester, maar wat toegang tot die koninkryk van die hemele geweier word? Het jy jouself al gevra of dit nie moontlik jy is nie? Ek het myself al dié vraag gevra en so behoort jy ook!!

Lees verder: Nie Elkeen Wat….t

One thought on “Nie Elkeen Wat……

  1. Hi Zion and all the Holy souls connected to The Holy Zohar!!!Why the pasusk of Zechariah let us think that till that day there is a difference between Him being one and his name being ONE??

Leave a Reply