Die Nageslag van Abraham

Is jy die nageslag van Abraham? Is dit wat jy glo en hoe jy jouself sien? Indien jy “ja” hierop antwoord, beteken dit jy beskou jouself as deel van Israel. Sou jy “nee” hierop antwoord, dan kan jy nie die nageslag van Abraham of die volk van YHVH wees nie! Ons leef in ‘n tyd waar elkeen hierdie saak vir homself sal moet uitmaak en moet verstaan wat die antwoord en die implikasie daarvan beteken. Lees verder: Die Nageslag van Abraham

Leave a Reply