Vry Onder Die Wet

Elke mens staan onder die wet van die bepaalde land waar hy woon, maar ook onder die wet (die Torah) van YHVH !! Net soos in die geval van landswette staan elke mens ook as vrygespreekte onder YHVH se wet indien hy aan YHVH se wette gehoorsaam is, of as beskuldigde indien hy aan die wette ongehoorsaam is. Lees verder: Vry Onder Wet

Leave a Reply