Die Torah en die Afgesonderde Gees

Wat is die verband tussen die gee van die wet (die Torah) en die gee (uitstorting) van die Afgesonderde Gees (die Heilige Gees) op Shavuot (Pinksterdag)? Ons kan hierdie vraag ook anders stel, naamlik: Waarvan is die gee van die wet by die berg Sinai ‘n afbeelding (heenwysing)? Dan moet ons ook vra: Wat is die verband tussen Torah, die Afgesonderde Gees en die gawes van die Afgesonderde Gees? Hoe is dit alles in die hernieude verbond (nuwe verbond) vervul? Lees verder: ShavuotTorahGees

Leave a Reply