Nuwe Lap, Nuwe Wyn en Nuwe Verbond

Wanneer Skrifgedeeltes nie in konteks verklaar word nie is die gevaar dat ‘n bepaalde teksvers se betekenis verdraai en selfs misbruik kan word. Twee tipiese voorbeelde is die teksverse waar Yeshua praat van ‘n nuwe lap op ‘n ou kleed en oor nuwe wyn in nuwe wynsakke (Matt. 9:16 en 17; Mark. 2:21 en 22 en Luk. 5:36 tot 39), asook die verklaring van Heb. 8:13.Lees verder: Nuwe Lap Wyn Verbond

Leave a Reply