Die God-Elohiem Probleem

Hierdie artikel van Gerrie Coetzee spreek die kwessie aan oor diegene wat vas oortuig is dat die aanspreekvorm van YHVH as God met afgodery te doen het. Perspektief word op hierdie saak gegee. Lees verder: God of Elohim

Leave a Reply