Die God-Elohiem Probleem

Hierdie artikel van Gerrie Coetzee spreek die kwessie aan oor diegene wat vas oortuig is dat die aanspreekvorm van YHVH as God met afgodery te doen het. Perspektief word op hierdie saak gegee. Lees verder: God of Elohim

2 thoughts on “Die God-Elohiem Probleem

  1. Shlama Achi Gerrie,
    Ek is soos baie nuut wat aanbetref hierdie webblad. Omdat ons hier in die Vrystaat in Parys sit, is ons baie geisoleerd en wil ander Israel groepe ons nie aanvaar oor die feit dat ons die Shabbat onderhou nie. So het die Ruach HaKodesh my dan gelei na hierdie wonderlike webblad van ons mense in ons eie land. Ek het jou “Die God – Elohiem Probleem” gelees omdat ek self nie die term GOD gebruik nie. Gerrie ,dit is baie jammer dat jou geskriffie ‘n stempel is wat jy probeer afdruk op ander. Ek kan sien dat jy jou huiswerk gedoen het, maar slegs om jou standpunt te regverdig. Omtrent alles wat jy noem teen die gebruik van die woordjie EL of ELOHIM kan ek ook gebruik teen die woordjie GOD, en dalk nog baie baie meer. Is hierdie onderwerp dan so belangrik vir jou dat jy dit selfs publiseer op die web? Die aanval wat jy loots op ons mense wat Hebreeus of Aramees leer of magtig is, is regtig onvanpas en hartseer. Jy kwoteer uit ‘n vertalings en besef nie regtig dat ‘n vertaling nooit die feite kan deurgee soos Hebreeus of Aramees dit kan doen nie, want weet jy wat, Hebreeus is deur ons Hemelse VADER self daar gestel, en die taal wat YAHSHUA gepraat het was Aramees. Geen taal kan daarmee vergelyk word nie, aangesien daar so-iets is soos die westerse denkwyse en die oosterse denkwyse. Die twee veskil 180 grade van mekaar. Daarmee skiet ek nie die vertalings af nie, daarvoor is ek te lief vir my taal en my ou Afrikaanse vertaling. Dit is ongelukkig so dat die vertaling baie tekort skiet, en as gevolg daarvan al die dwalinge wat ons ken. Net soos jy gedoen het, het andere ook al gedoen om te probeer verkeerd te bewys van of die een of die ander, om te “GOD” of om te “ELOHIM”. So kan ek ook doen, maar Gerrie, daar is soveel ander leringe wat voedsel vir die siel is, waarvan nie almal weet nie. Kom ons bepaal ons liewer daarby en los die getwis oor die dinge wat nie regtig saak maak nie. Wanneer ons kwoteer oor ‘n saak, los asseblief dit wat die “teologie” daargestel het. Dit wat jy aanhaal kom hoofsaaklik uit die kerk uit, en uit die “teologie” kom ook die grootste leuen. Ek het oud geword in die kerke, oud geword met leuens. Dus glo ek dat niks goeds kan uit die “teologie” kom nie. Goeie raad Gerrie, kwoteer liewer van dit wat van die waarheid is, soos ons die Waarheid ken en los die leeringe van die kerke. Ek noem jou ACHI, want jy is mos my Broer in YAHSHUA HaMashiyach, ek val jou nie aan nie, ek help jou net reg. Sien dit ook in dieselfde lig, want ons is die draers van die lig. Hou vol met jou goeie werk, maar hou die voorskrifte van Torah as ‘n wegwyser altyd in ag voordat jy ‘n stelling maak.
    Shlama,
    Pieter du Plessis

  2. HalleluYaH!

    Ek stem saam met Pieter du Plessis van Parys! Gerrie is n kosbare mens en is deel van die liggaam! In jou boekie wat ek versprei aan die honger mense vir Waarheid,het jy geskryf,jy sal niemand oordeel as hy Jesus gebruik maar self gebruik jy nie daardie term vir ons Mashiach! Dit bring verwarring en maak dat mense dink om maar voort te gaan met onskriftuurlike name? Tog het Vader gese in Hosea Hy gaan die Baals uit ons monde verwyder! Dankie vir jou kosbare werk Gerrie!

Leave a Reply