YHVH se Geregtigheid

YHVH se geregtigheid beteken om aan God se standaard en vereiste te voldoen en behels geloof en gehoorsaamheid. Geloof in Yeshua as die Messias en gehoorsaamheid aan YHVH se onderrig en instruksies (Torah). Diegene wat nie hieraan voldoen nie het hulle eie geregtigheid opgerig. Lees verder: .YHVH se Geregtigheid

Leave a Reply