Torah Bespreking

Bestudering van die Torah

Elke week op Shabbat word ‘n gedeelte uit die Torah (die eerste vyf boeke van Moses), ‘n gedeelte uit die profete (Nevi’im), asook Skrifgedeeltes uit die hernieude verbond (B’rit Chadashah) gelees en bespreek. Elke week se Torah Skriflesing staan bekend as ‘n Parashah. Die verdeling (54 in totaal) is op so ‘n wyse dat die Torah in sy totaliteit in ‘n een jaar siklus gelees word. Die hoofdoel van die weeklikse Torah Skriflesings is juis om Yeshua Messias in die Torah te ontdek en in die proses ook blootstelling te kry aan ons Hebreeuse wortels van ons geloof. Hierdie ontdekkingsreis geskied aan die hand van kommentaar en verduideliking van die weeklikse Torah Skriflesings.

Notas (kommentaar) oor elke week se parashah kan gratis afgelaai word deur op onderstaande skakels te kliek:

Andersins kan jy dit weekliks ontvang deur jou naam en e-posadres te stuur na kontak@nuwelied.info met die woord Torahstudie

Parashah 1B’reisheet – In die Begin: Parashah1Notas.14

                    B’reisheet In Die Begin: Parashah1Notas.15

                     B’reisheet In Die Begin: Parashah1Notas.16

                    B’reisheet In Die Begin: Parashah1Notas.17

                    B’reisheet – In Die Begin: Parashah1Notas18

                    B’reisheet – In Die Begin: Parashah1Notas19

Parashah 2: Noach (Noag): Parashah2Notas14

                    Noach – Noag: Parashah2Notas15

                    Noach – Noag: Parashah2Notas.16

                    Noach – Noag: Parashah2notas.17

                    Noach – Noag: Parashah2Notas18

                    Noach – Noag: Parashah2Notas19

Parashah 3: Lech L’cha Jy, Gaan jy: Parashah3Notas14

                    Lech L’cha – Jy, Gaan jy: Parashah3Notas15

                    Lech L’cha – Jy, Gaan jy: Parashah3Notas.16

                    Lech L’cha – Jy, Gaan jy: parashah3notas-17

                    Lech L’cha – Jy, Gaan jy: Parashah3Notas18

                    Lech L’cha – Jy, Gaan jy: Parashah3Notas19

Parashah 4: Vayera – En Hy Verskyn!: Parashah4Notas14

                     Vayera En Hy Verskyn! Parashah4Notas15

                      Vayera En Hy Verskyn!Parashah4Notas.16

                     Vayera En Hy Verskyn! Parashah4notas.17

                     Vayera En Hy Verskyn! Parashah4Notas18

                     Vayera En Hy Verskyn! Parashah4Notas19

Parashah 5: Chayei Sarah – Die Lewe van Sarah: Parashah5Notas14

                    Chayei SarahDie Lewe van Sarah: Parashah5Notas15

                    Chayei SarahDie Lewe van Sarah:  Parashah5Notas.16

                    Chayei SarahDie Lewe van Sarah:Parashah5notas.17

                    Chayei Sarah – Die Lewe van Sarah: Parashah5Notas18

                     Chayei Sarah – Die Lewe van Sarah: Parashah5Notas19

Parashah 6: Toldot – Geslagte / Generasies: Parashah6Notas14

                    Toldot – Geslagte / Generasies: Parashah6Notas15

                    Toldot – Geslagte / Generasies: Parashah6Notas.16

                    Toldot – Geslagte / Generasies: Parashah6notas-17

                    Toldot – Geslagte / Generasies: Parashah6Notas18

Parashah 7: Vayetze – En Hy Het Gegaan: Parashah7Notas14

                    Vayetze – En Hy Het Gegaan. Parashah7Notas15

                    Vayetze – En Hy Het Gegaan. Parashah7notas.16

                    Vayetze – En Hy Het Gegaan: Parashah7notas.17

                    Vayetze – En Hy Het Gegaan: Parashah7Notas18

Parashah 8: Vayish’lach – En Hy Het Gestuur: Parashah8Notas14

                     Vayish’lach – En Hy Het Gestuur: Parashah8Notas15

                     Vayish’lach – En Hy Het Gestuur: Parashah8Notas.16

                     Vayish’lach – En Hy Het Gestuur: Parashah8notas.17

                    Vayish’lach – En Hy Het Gestuur:Parashah8Notas18

Parashash 9: Vayeshev  – En Hy Het Gewoon:Parashah9Notas14

                        VayeshevEn Hy Het Gewoon: Parashah9Notas15

                       VayeshevEn Hy Het Gewoon:Parashah9Notas.16

                       VayeshevEn Hy Het Gewoon: Parashah9notas.17

                        VayeshevEn Hy Het Gewoon: Parashah9Notas18

Parashah 10: Miketz – Aan die Einde: Parashah10Notas14

                      Miketz Aan die Einde: Parashah10Notas15

                      Miketz Aan die Einde: Parashah10Notas.16

                      Miketz Aan die Einde: Parashah10notas.17

                     Miketz Aan die Einde: Parashah10Notas18

Parashah 11: Vayigash – En Hy Het Nader Gekom: Parashah11Notas14

                       Vayigash – En Hy Het Nader Gekom: Parashah11Notas15

                       Vayigash – En Hy Het Nader Gekom: Parashah11Notas.17

                       Vayigash – En Hy Het Nader Gekom: Parashah11Notas18

Parashah 12: Vayechi  – En Hy Het Geleef: Parashah12Notas14

                       Vayechi  – En Hy Het Geleef Parashah12Notas15

                       Vayechi  – En Hy Het Geleef: Parashah12Notas17

                        Vayechi  – En Hy Het Geleef: Parashah12Notas18

Parashah 13: Sh’mot Name: Parashah13Notas14

                       Sh’mot – Name: Parashah13Notas15

                       Sh’mot – Name: Parashah13Notas.17

Parashah 14: Va’era – Hy het verskyn: Parashah14Notas14

                        Va’era – Hy het verskyn: Parashah14Notas.16

                        Va’era – Hy het verskyn:  Parashah14Notas17

Parashah 15: Bo – Gaan / kom in aksie: Parashah15Notas14

                      Bo – Gaan / Kom in aksie: Parashah15Notas16

                      Bo – Gaan / Kom in aksie: Parashah15Notas17

                      Bo – Gaan / Kom in aksie: Parashah15Notas18

Parashah 16: B’shalachOm te laat gaan: Parashah16Notas14

                      B’shalach – Om te laat gaan: Parashah16Notas15

                      B’shalach – Om te laat gaan: Parashah16Notas16

                      B’shalach – Om te laat gaan: Parashah16Notas17

                      B’shalach – Om te laat gaan: Parashah16Notas18

Parashah 17: Yitro – Jetro: Parashah17Notas14

                       Yitro – Jetro: Parashah17Notas15.

                       Yitro – Jetro: Parashah17Notas16

                       Yitro – Jetro: Parashah17Notas17

                       Yitro – Jetro: Parashah17Notas18

Parashah 18: Mishpatimregsuitsprake: Parashah18Notas14

                      Mishpatim – regsuitsprake: Parashah18Notas15

                     Mishpatim – regsuitsprake: Parashah18Notas16

                      Mishpatim – regsuitsprake: Parashah18Notas17

                      Mishpatim – regsuitsprake: Parashah18Notas18

Parashah 19: Terumah – Bydrae: Parashah19Notas14

                       Terumah – Bydrae: Parashah19Notas15.

                       Terumah – Bydrae: Parashah19Notas16

                       Terumah – Bydrae: Parashah19Notas17

                       Terumah – Bydrae: Parashah19Notas18

Parashah 20: Tetzaveh: Gee Opdrag: Parashah20Notas14

                       Tetzaveh – Gee Opdrag: Parashah20Notas15

                       Tetzaveh – Gee Opdrag: Parashah20Notas16

                       Tetzaveh – Gee Opdrag: Parashah20Notas17

                       Tetzaveh – Gee Opdrag:Parashah20Notas18

Parashah 21: Ki Tisa – Oplig: Parashah21Notas14

                       Ki Tisa – Oplig: Parashah21Notas15

                       Ki Tisa – Oplig: Parashah21Notas16

                      Ki Tisa – Oplig: Parashah21Notas17

                      Ki Tisa – Oplig: Parashah21Notas18

Parashah 22: Vayak’hel – Bymekaar Roep: Parashah22Notas14

                      Vayak’hel Bymekaar Roep: Parashah22Notas15

                      Vayak’hel Bymekaar Roep: Parashah22Notas16

                      Vayak’hel Bymekaar Roep: Parashah22Notas17

Parashah 23: Pekudei – Berekening: Parashah23Notas14

                      PekudeiBerekening: Parashah23Notas15

                      PekudeiBerekening: Parashah23Notas16

Parashah 24: Vayikra – Hy het Geroep: Parashah24Notas14

                       Vayikra – Hy het Geroep:Parashah24Notas15

                       Vayikra – Hy het Geroep:Parashah24Notas16

                       Vayikra – Hy het Geroep: Parashah24Notas17

Parashah 25: Tzav – Gee Opdrag: Parashah25Notas14

                      Tzav – Gee Opdrag: Parashah25Notas15

                      Tzav – Gee Opdrag:Parashah25Notas16

                      Tzav – Gee Opdrag: Parashah25Notas18

Parashah 26:Shemini – Agste: Parashah26Notas14

                      Shemini– Agste: Parashah26Notas15

                     Shemini– Agste: Parashah26Notas16

                     Shemini– Agste: Parashah26Notas18

Parashah 27: Tazria Swanger word: Parashah27Notas14

                       Tazria -Swanger word: Parashah27Notas15

                       Tazria -Swanger word: Parashah27Notas16

                       Tazria -Swanger word: Parashah27Notas17

                       TazriaMetzora: Parashah27.28Notas18

Parashah 28: Metzora – Die Melaatse: Parashah28Notas14

                      MetzoraDie Melaatse: Parashah28Notas15

                      MetzoraDie Melaatse: Parashah28Notas16

Parashah 29: Acharei Mot :Na die Dood: Parashah29Notas14

                      Acharei Mot :Na die Dood: Parashah29Notas15

                      Acharei Mot :Na die Dood: Parashah29Notas16

                      Acharei Mot :K’doshim: Parashah29.30Notas17

                      Acharei Mot :K’doshim: Parashah29.30Notas18

Parashah 30:K’doshim – Afgesonderde (Heilige) Volk: Parashah30Notas14

                     K’doshim – Afgesonderde (Heilige) Volk: Parashah30Notas15

                     K’doshim – Afgesonderde (Heilige) Volk: Parashah30Notas16

Parashah 31: Emor – Spreek, Praat, Sê Parashah31Notas14

                      Emor – Spreek, Praat, Sê: Parashah31Notas15

                      Emor – Spreek, Praat, Sê: Parashah31Notas16

                     Emor – Spreek, Praat, Sê: Parashah31Notas17

                     Emor – Spreek, Praat, Sê: Parashah31Notas18

Parashah 32: Behar – Op Die Berg: Parashah32Notas14

                      Behar – Op Die Berg: Parashah32Notas15

                      Behar – Op Die Berg: Parashah32Notas16

                      BeharB’chukkotai: Parashah32.33Notas17

                     BeharB’chukkotai: Parashah32.33Notas18

Parashah 33: B’chukkotai – Volgens My Bepalings: Parashah33Notas14

                       B’chukkotai – Volgens My Bepalings: Parashah33Notas16

Parashah 34: B’midbar  – In Die Wildernis: Parashah34Notas14

                      B’midbar  – In Die Wildernis: Parashah34Notas15

                      B’midbar  – In Die Wildernis: Parashah34Notas16

                      B’midbar  – In Die Wildernis:Parashah34Notas17

                      B’midbar  – In Die Wildernis: Parashah34Notas18

Parashah 35: Naso – Op te lig: Parashah35Notas14

                       Naso – Op te lig: Parashah35Notas15

                       Naso – Op te lig: Parashah35Notas16

                       Naso – Op te lig: Parashah35Notas17

                       Naso – Op te lig: Parashah35Notas18

Parashah 36: B’ha’alotcha– As Jy Die Lampe Opsteek: Parashah36Notas14

                       B’ha’alotcha– As Jy Die Lampe Opsteek: Parashah36Notas15

                      B’ha’alotcha– As Jy Die Lampe Opsteek: Parashah36Notas16

                       B’ha’alotcha– As Jy Die Lampe Opsteek: Parashah36Notas17

                      B’ha’alotcha– As Jy Die Lampe Opsteek: Parashah36Notas18

Parashah 37: Shelach Gestuur namens iemand / Stuur jy: Parashah37Notas14

                       Shelach Gestuur namens iemand / Stuur jy: Parashah37Notas16

                       Shelach Gestuur namens iemand / Stuur jy: Parashah37Notas17

                      Shelach – Gestuur namens iemand / Stuur jy: Parashah37Notas18

Parashah 38: Korach – Korag: Parashah38Notas14

                      Korach – Korag: Parashah38Notas15

                      Korach – Korag: Parashah38Notas16

                      Korach – Korag: Parashah38Notas17

                      Korach – Korag: Parashah38Notas18

Parashah 39: Chukkat – Verordening (Wetsinsetting): Parashah39Notas14

                      ChukkatVerordening (Wetsinsetting): Parashah39Notas15

                      ChukkatVerordening (Wetsinsetting): Parashah39Notas16

                     ChukkatVerordening (Wetsinsetting): Parashah39Notas17

                     ChukkatVerordening (Wetsinsetting): Parashah39Notas18

Parashah 40: Balak  – Balak: Parashah40Notas.14

                       Balak  – Balak: Parashah40Notas15

                      Balak  – Balak: Parashah40Notas16

                      Balak  – Balak: Parashah40Notas17

                     Balak  – Balak: Parashah40Notas18

Parashah 41: Pinchas Pinehas: Parashah41Notas14

                       Pinchas Pinehas:Parashah41Notas15

                      Pinchas Pinehas: Parashah41Notas16

                      Pinchas Pingas:Parashah41Notas17

                      Pinchas Pingas: Parashah41Notas18

Parashah 42: MattotStamme: Parashah42notas14

                      MattotStamme: Parashah42Notas15

                       MattotStamme: Parashah42Notas16

                       MattotStamme: Parashah42.43Notas17

                      Mattot – Stamme: Parashah42.43Notas18

Parashah 43: Masei – Reistogte: Parashah43Notas14

                      Masei – Reistogte: Parashah43Notas16

Parashah 44: D’varim – Woorde: Parashah44Notas14

                      D’varim – Woorde: Parashah44Notas15

                      D’varim – Woorde: Parashah44Notas16

                      D’varim – Woorde: Parashah44Notas17

                      D’varim – Woorde: Parashah44Notas18

Parashah 45: Va’etchanan – En Ek Het Gesmeek.Parashah45Notas14

                       Va’etchanan – En Ek Het Gesmeek:Parashah45Notas15

                       Va’etchanan – En Ek Het Gesmeek: Parashah45Notas16

                       Va’etchanan – En Ek Het Gesmeek: Parashah45Notas17

                       Va’etchanan – En Ek Het Gesmeek: Parashah45Notas18

Parashah 46: Eikev – Omdat: Parashah46Notas14

                       Eikev – Omdat: Parashah46Notas15

                       Eikev – Omdat: Parashah46Notas16

                       Eikev – Omdat: Parashah46Notas17

                       Eikev – Omdat: Parashah46Notas18

Parashah 47: Re’eh – Kyk! Sien! Let Op! Parashah47Notas14

                      Re’eh – Kyk! Sien! Parashah47Notas15

                      Re’eh – Kyk! Sien! Parashah47Notas16

                      Re’eh – Kyk! Sien! Parashah47Notas17

                      Re’eh – Kyk! Sien! Parashah47Notas18

Parashah 48:Shoftim – Regters: Parashah48Notas.14

                     Shoftim – Regters: Parashah48Notas15

                     Shoftim – Regters:Parashah48notas16

                     Shoftim – Regters: Parashah48Notas17

                     Shoftim – Regters: Parashah48Notas18

Parashah 49: Ki Tetze – Wanneer Jy Uitgaan: Parashah49Notas14

                       Ki Tetze – Wanneer Jy Uitgaan: Parashah49Notas15

                       Ki Tetze – Wanneer Jy Uitgaan: Parashah49notas16

                       Ki Tetze – Wanneer Jy Uitgaan: Parashah49Notas17

Ki Tetze – Wanneer Jy Uitgaan: Parashah49Notas18

Parashah 50: Ki Tavo – Wanneer Jy Binnegaan: Parashah50Notas14

                      Ki Tavo – Wanneer Jy Binnegaan: Parashah50Notas15

                      Ki Tavo – Wanneer Jy Binnegaan: Parashah50notas16

                      Ki Tavo – Wanneer Jy Binnegaan: Parashah50Notas17

Ki Tavo – Wanneer Jy Binnegaan: Parashah50Notas18

Parashah 51:Nitzavim – Wanneer Jy Staan:Parashah51Notas14

                     Nitzavim – Wanneer Jy Staan:Parashah51Notas15

                      Nitzavim – Wanneer Jy Staan: Parashah51notas16

                      Nitzavim en Va’yelech: Parashah51.52Notas17

                     Nitzavim: Parashah51Notas1

Parashah 52: Va’yelech – En Moses Het Gegaan: Parashah52Notas14

                       Va’yelech – En Moses Het Gegaan: Parashah52Notas15

                       Va’yelech – En Moses Het Gegaan: Parashah52notas16

     Va’yelech – En Moses Het Gegaan: Parashah52Notas18

Parashah 53: Ha’azinu – Luister! Parashah53Notas14

                       Ha’azinu – Luister! Parashah53Notas15

                       Ha’azinu – Luister! Parashah53notas16

                       Ha’azinu – Luister! Parashah53Notas17

                       Ha’azinu – Luister! Parashah53Notas18

Parashah 54:Vzot HaBarachah Hier Volg Die Seëninge! Parashah54Notas14

                      Vzot HaBarachah Hier Volg Die Seëninge! Parashah54Notas15

                      Vzot HaBarachah Hier Volg Die Seëninge! Parashah54notas16

                      Vzot HaBarachah – Hier Volg Die Seëninge! Parashah54Notas17

                      Vzot HaBarachah – Hier Volg Die Seëninge! Parashah54Notas18