Mahdokt Walter

Mahdokt was vir 40 jaar ‘n okkultiese satanis (heks), wat nie geglo het dat daar ‘n Skepper of  ‘n Verlosser was vir hierdie korrupte en siek wêreld nie. Sy skryf ondermeer die volgende:

Ek het klippad langs groot geword en het altyd gesê as daar ‘n Goeie Vader in die hemel is, hoekom laat Hy toe dat hierdie dinge met ‘n mens gebeur, met ‘n kind. So het ek dieper en dieper die moeras ingesink, goed verblind, dom, onnosel, Hom aanspreeklik gehou vir verrotte siek mense se dade, dienaars van die donker een, asook my eie verkeerde keuses. Op 4 April 2007, het Hy na my geroep waar ek gesit het met ‘n vuurwapen se loop in my mond, twee moorde fyn beplan, my euwele ritueel gedoen. Ek het hierdie keer Sy stem gehoor, dankie Abba Vader, ek is nou gered, vrygemaak, heelgemaak, skoongemaak.

Vandag wy Mahdokt haar lewe daaraan om ander mense wat vasgevang sit in die leuen van HaSatan en sy bose magte, te help deur haar eie ervaringe en verlossing met hulle te deel.

Mahdokt huiwer nie om padlangs die waarheid deur haar skrywes te kommunikeer nie. Lees haar artikels om te leer en nie om krities te wees nie, veral indien jy haar nog nie ken nie en miskien ook nie haar insae in die werking van die magte van die duisternis het nie. Indien jy graag met Mahdokt wil gesels, of op haar verspreidingslys wil wees, kan jy haar kontak by mahdokt@gmail.com

 • Van donker na Lig; Van Satan se gevangenis na die Ewige Lewe. Lees hierdie aangrypende getuienis van Mahdokt se lewe. Lees Verder: Mahdokt se Getuienis
 • The Seeds we sow for Yashua:The seed placed in every believers hand to sow to the honor and glory of YHVH Yahushua amongst the unbelievers is the pure unadulterated WORD of ELOHIM. What seed do you sow? Is it the unadulterated seed of the WORD or the corrupt seed of HaSatan? Read more: The Seeds we sow for Yashua
 • Hidden Sin: The Protestant Churches – A Warning. A warning to Christians from an ex-witch. Your church is lying to you! Read more: Protestant Churches Warning
 • Versteekte Sonde: Die Verlore Kinders van My Volk: Verlore Kinders van My Volk Hierdie is ‘n moet lees vir veral ouers met jong kinders. Mahdokt gee insae oor die werklikheid van dwelms, prostitusie en satanisme wat besig is om die kinders van ons land in ‘n wurggreep vas te klem. Read more: Verlore Kinders Van My Volk
 • Versteekte Sonde: Ken Jy Jou Vyand: Talle gelowiges ontken die bestaan van HaSatan en van sy bose magte en maak hierdeur van Yahushua ‘n leuenaar. Hoe kan gelowiges Yahushua as Messias bely en dan Sy Woord en bediening afmaak as kinderbangmaakstories of beeldspraak. Gelowiges ken nie hulle vyand, HaSatan, nie. Daarom is talle gelowiges met opregte bedoelings mislei. As gewese heks gee Mahdokt insae in die karakter, asook die planne en taktiek van ons vyand en hoe hy talle gelowiges mislei. Lees Verder: Ken Jou Vyand
 • Versteekte Sonde: Bloedskande, Molestering en Verkragting: Hierdie skrywe is gerig aan almal wat as kind gemolesteer of verkrag is en wat worstel om hierdie gebeure te verwerk en as mens weer heel te word. Ouers met kinders behoort ook hierdie artikel te lees. Mahdokt skryf uit haar eie ondervinding en hoe sy na vele jare oorwinning en sielsgenesing ontvang het. Lees Verder: Bloedskande Molestering Verkragting
 • Versteekte Sonde: Die Nagevolge van Molestering en Verkragting: In hierdie skrywe antwoord Mahdokt die vrae oor die impak wat molestering en verkragting op haar lewe gehad het. Lees verder: Gevolge van Molestering en Verkragting
 • Versteekte Sonde: My Lesse in Vergifnis. In hierdie baie insiggewende artikel bespreek Mahdokt die lesse wat sy geleer het om elkeen te vergewe wat haar te nagekom het. Hierdie is ‘n getuienis van vergifnis wat nie die verlede kan verander nie, maar wel die toekoms. Hierdie artikel is ‘n moet lees vir elkeen wat onvergewensgesindheid het. Lees verder: My Lesse in Vergifnis
 • Hidden Sin: The Christian Miracle In The Grave: In this article Mahdokt confronts the fallacy that “Jesus” was in the grave from Friday night till Sunday morning. She explains that Yahushua, the True Son of YHWH, went into the grave as the Word that came to life (Torah) on the eve of a Shabbat the world has forgotten, He spent 72 hours in the grave fulfilling the sign of Yonah, and He was resurrected as the Word that came to life (Torah) at the end of the weekly Shabbat. This is the King coming to us all; this is the True Judge of all of us. The one who writes the Torah in the hearts of those He chooses through His Spirit, the Ruach Ha Kodesh. Read More: The Christian Miracle in the Grave
 • Versteekte Sonde: Ken Jy Jou Vriend? In hierdie artikel vertel Mahdokt hoe sy in die Skrifte begin soek het na die gesig van Yeshua, want sy wou weet wat Hy alles gedoen het sodat sy kon strewe om soos Hy hier op aarde te lewe. In haar eie woorde skryf sy: “Sou dit vir my as vlees moontlik wees om Hom enigsins in Sy Perfeksie na te volg, was daar hoop vir my? Hierdie vrae is vir my be-antwoord op allerlei verrassende wyses….”. Lees hoe Mahdokt op haar kenmerkende eerlike en reguit wyse van haar eie “ontdekkingsreis” vertel. Lees verder: Ken Jy Jou Vriend?
 • Hidden Sin: Should we Celebrate Birthdays? In this eye opening article you will find answers to the question whether we should celebrate birthdays. Read more: Should We Celebrate Birthdays?.
 • Hidden Sin: Wolves in Sheep’s Clothing Amongst Us: In this article Mahdokt writes about her own experience after she was freed from the bondage of Hasatan. She writes: I was heartbroken to find that the occult I was saved from by His Grace, was practiced within Christianity. However, after discovering her Hebriac Roots, she experienced that the forces of darkness are also at work in the Messianic Awakening and that each and every one should use the gift of spiritual discernment to make sure that we are not once again misled. Read more: Wolves in Sheep’s Clothing
 • Versteekte Sonde:Bloedoffers aan die Donker Een: Mahdokt vertel in hierdie artikel oor die sonde deur politiekery en politici, soos sy dit ondervind het in die jare 1979 tot 1994 toe sy in die diens van die SAPS was. Lees verder: Bloedoffers Aan Die Donker Een
 • Hidden Sin: Let Us Fornicate Mates! An article on sexual morality and the Scriptual view thereof. Read more: Let Us Fornicate
 • Hidden Sin: Blood Offers to Hasatan – The Bloodbank of Hasatan is Full: This is a must read for all who is ignorant about the horrifying facts concerning abortion. It is worth sharing with teenagers. This article contains graphic photos of aborted children, and can not be directly accessed or downloaded. However, a copy can be requested directly from Mahdokt at mahdokt@gmail.com .
 • Hidden Sin: Racial Hatred. Racial hatred is still present in the “new” South Africa. Mahdokt writes from her own experience and how she was changed from a racist to someone who sees one and all with the love of YHVH Yahushua in her eyes. She also gives Scriptural proof proof of the heresy of White Israelites (Israelism, Israel Vision). Read more: Racial Hatred
 • Hidden Sin: The Torturers – Who are they? This article is for those who are still in bondage due to unforgivenes. Mahdokt writes from her own experience about the importance to forgive those who trespassed against you. She also explains what true forgiveness is. Read more: TheTorturers
 • Hidden Sin: Terror Is Here. This article is not for sensitive people nor fit for children under 18 to see or read, becuse it contains horrific explicit photographic materials and, therefore, can not be directly accessed or downloaded. However, a copy can be requested directly from Mahdokt at mahdokt@gmail.com . This article is “a reality check” because it contains horrifying facts of what is happening in our world. These facts are often ignored, but we all should realise what we as believers in YHVH Yahushua are dealing with.
 •  Versteekte Sonde: ‘n Tweegesprek tussen ‘n christen en ‘n voormalige heks met 40 jaar ervaring van die bose. Soos die naam van hierde skrywe aandui gaan dit oor ‘n debat wat Mahdokt met ‘n Skrifgeleerde gevoer het. Aan die einde van hierdie debat skryf Mahdokt: Steeds is my vrae aan die “christendom” uitstaande, so soek ek steeds na EEN wat bereid is om daardie vrae te antwoord. Lees verder:Twee Gesprek
 •  Versteekte Sonde: Ope Brief aan Verkragters, Pedofiele, Molesteerders en aan hulle Prooi: Mahdokt was ook die slagoffer van seksuele mishandeling en daarom skryf sy hierdie brief aan diegene wat kinders en vrouens seksueel misbruik. Weens die grutaal in hierdie brief kan dit slegs verkry word deur dit direk van Mahdokt aan te vra by mahdokt@gmail.com Indien jy weet van iemand wat aan seksuele mishandeling skuldig is, of die slagoffer daarvan was (is), dan is hierdie brief die geleentheid om iets aan die saak te doen. Lees verder: Brief Aan Pedofiele
 • By Their Fruit Shall You Know Them: Often times we tell jokes with a Scriptural Reference or we make fun of people and believe it is innocent and harmless. But is it, or are we blaspheming YHVH our Father? Read this thought provoking article. Read more: ByTheirFruit
 • Hidden Sin: Do We Remember Often Enough? It is so easy to take everything for granted and as one’s right. In this article Mahdokt reminds us to be thankful for all the blessings, especially those that we take for granted. Read more: Remember Often
 • Hidden Sin: Is This Then Wisdom? In Proverbs 9:10 we read that the fear of YHVH is the beginning of wisdom. However, is this the picture that some “churches” display? Read more: Wisdom Fear YHVH
 • Hidden Sin: The Root of Bitterness Called Judgement: Have you ever thought about the following? Judgment on somebody else plants a seed of bitterness in the being of the person being judged, this seed, if not killed off at it’s planting by fervent prayer to YHVH Yahusha can blossom and become a root, then a tree bearing bitter fruits of hatred and many other abominable things. In this article Mahdokt reminds us of the seriousness and consequences of judging others. Read more: Judgement Final
 •  Hidden Sin: An Honest Question To Homosexuals And Lesbians: This article is written in a loving and non-judgmental way and should be read by all homosexuals and lesbians. The inspiration for this article came from Mahdokt’s contact with the gay community where she gained insight in their lifestyle and the reasons behind it. The question she asks is: Why do you desire to become like the ones you hate? Read more: Question Homosexuals Lesbians
 • Versteekte Sonde: Horende Doof Siende Blind: In hierdie artikel skryf Mahdokt: Hier dan aan jul opgedis ʼn leeftyd se gruwels soos be-oefen en waargeneem as Afrikaner kind, dogter, jonkvrou, vrou en ma in die geledere van Afrikanerdom onder die mense van my volk, in my eie stoere ryk vrymesselaar’s boere familie en in die families van ander. Ek vertrou dat die lees daarvan jou dalk aan die dink sal sit oor wie jy dien en hoe jy dien. Lees verder: Horende Doof en Siende Blind
 • Hidden Sin: Compromise. In order to appease others, to not insult others, to be acceptable to humanity, to be liked, to be accepted, to be loved by others, we bow our knees to their gods, we misinterpret and misconstrue the Word. We are willing to compromise!! Is this acceptable to YHVH? Read more: HIDDEN SIN – COMPROMISE
 • Hidden Sin: Praying People to Death. In this article Mahdokt is responding to an e-mail where ‘intercessors’ are called upon to pray the prayer of Korach over our corrupt leaders in South Africa. Read more: HIDDEN SIN – Death to the People
 • Hidden Sin: Treating People Like Avocado Pears. It is truly horrible to be pursued by another human being, in whom you have no interest at all, neither as a friend or for a deeper relationship. What is the result of this and how do you handle people who would not take ‘NO’ for an answer? Read more: HIDDEN SIN – Treating People Like Avocado Pears
 • Hidden Sin: The Joy Stealer: We are so influenced by the world about, that we do not realise how easily we choose the evil over the good, how quick we are to do evil and speak evil without blinking an eye! Read more: HIDDEN SIN – The Joy Stealer
 • Hidden Sin: A Relationship Has Two Sides:  In John 17:3 we read these words from Yeshua’s prayer for his disciples: And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. How can one claim to know YHVH-God and Yeshua when you do not obey His commandments? Read more: HIDDEN SIN – A Relationship Has Two Sides
 • Hidden Sin: Picking and Mixing Your Pick-n-Mix Torah. Going from group to group, counceling one idividual after the other, by favour of Yah, I noticed many a heartbreaking thing amongst those of the Hebrew Roots and Messianic Movements. The things I see, hear and observe on my own path, I wil share here with you. You decide for yourself and make your own choices in all; please read this article for exactly what it is, one believer just sharing thoughts, perceptions and own understanding of Scriptures. Read more: HIDDEN SIN – PICKING AND MIXING YOUR PICK AND MIX TORAH
 • Hidden Sin: Selfish Desires. This article I write only for the lonely ones out there in the world. I meet so many lonely people; men and women yearning to meet a sole mate. Some special person to love to hold and to cherish; to laugh and cry with; to pray and praise with. A breath and a voice to hear when the silence surrounds us on our lonely path. All alone in the world; either widowed divorced or because they have not yet met the RIGHT ONE. Read more: HIDDEN SIN – SELFISH DESIRES
 • Hidden Sin: He Knows My Heart. I sat with a woman three weeks ago, she is in her fifties, a truly good woman, a Christian woman, a learned woman and I was testifying to her about the miracle of my life and the lives of m children. She stopped me in mid-sentence and asked me “Who is this ABBA / YAH / YAHUSHA you keep on mentioning, I have never heard such names?” Read more: HIDDEN SIN – HE KNOWS MY HEART MARCH 2015
 • Hidden Sin: Endorsing The Lies A couple of days ago, third week of March 2015, somebody shared a picture of an ‘angel’ with me on Facebook. To many of these photo-shopped lies have crossed my path lately and I have to speak out in warning to those who endorse and spread lies like these all over the internet, social media and there smart phones. Continue reading: HIDDEN SIN – ENDORSING THE LIES MARCH 2015
 • Hidden Sin: Denying The Reality of Evil. I receive many emails from people all over, asking me as an ex occultist, if there are ‘really’ demons. From Christians, Hebrew Roots and Messianic peoples and each time I stand amaze at the question. I mean we all profess that we read the Scriptures, how come then that what I copy and paste from the Scriptures below is never read, seen or understood? Read more: HIDDEN SIN – DENYING THE REALITY OF EVIL MARCH 2015 ()
 • Hidden Sin: Asking Mankind to Interpret Dreams and Visions: Today I come to you with a simple request and my own perception regarding dreams and visions and the interpretation thereof. Anyone who reads Scripture should understand that any form of divination / witchcraft is an abomination; but somehow the lessons of Scripture do not sink in for some of us[ and I am being barraged with requests to interpret dreams or visions. Read more: HIDDEN SIN – INTERPRETING DREAMS AND VISIONS MARCH 2015
 • Hidden Sin: Reality Bites. So dikwels redeneer en verskil ons met mekaar oor die korrekte verklaring van verskillende dele van die Afgesonderde Skrifte. Ons elkeen is oortuig ons standpunt is reg en elkeen van ons ondersoek die Skrifte omrede ons YHVH-Vader met ons hele wese liefhet. Dan raak ons so maklik verstrengel in ons eie teologie en erkenning vir eie standpunt, dat ons die ander deel van die eerste en grootste gebod vergeet, naamlik: Jy moet jou naaste liefhë soos jouself. Dit kos ‘n artikel soos die aangehegte een van Mahdokt Walter om ons tot stilstand te ruk! Dan moet jy en ek onsself afvra: Wat is die belangrikste vir ons Vader? Ons teologiese korrektheid of ons liefde vir ons naaste?Lees verder: HIDDEN SIN REALITY BITES

Mahdokt se skrywes en gedigte is ook verkrygbaar op die volgende webblad:

http://www.mabooki.com/authors/90_Mahdokt.htm