Skakels

Hein Zentgraf: Daar is ‘n behoefte by klein groepies wat op Shabbat of  gedurende die week vir Torahstudie bymekaar kom om so ‘n byeenkoms op gepaste wyse te kan begin en om saam Die Vader deur sang en musiek te aanbid. Hierdie behoefte word deur Hein Zentgraf  op YouTube aangespreek waar ‘n verskeidenheid videos beskikbaar is wat vir die doel gebruik kan word:  https://www.youtube.com/user/Zentie13.

https://www.youtube.com/watch?v=hfDMIY3v0cQ Die sh’ma in Afrikaans