Skakels

Pad van waarheid tot die lewe

Pad Van Waarheid Tot Die Lewehttp://www.padwlewe.ch “Bybelvertalingsprojek met ‘n verskeidenheid artikles, boeke en DVD’s”

Rooted in Messiah.  www.rootedinmessiah.wordpress.com. ‘n Verskeidenheid van waardevolle en leersame artikels en inligting in Afrikaans en Engels. Hierdie webblad is die moeite werd om te besoek.

Torah To The tribes: http://www.torahtothetribes.com/ Teaches the Torah and the testimony of Moschiach (Messiah) to the two houses of Israel. Valuable teachings on Melchizedik and the Melchizedek priesthood!

Daar is ‘n behoefte by klein groepies wat op Shabbat of  gedurende die week vir Torahstudie bymekaar kom om so ‘n byeenkoms op gepaste wyse te kan begin en om saam Die Vader deur sang en musiek te aanbid. Hierdie behoefte word deur Hein Zentgraf  op YouTube aangespreek waar ‘n verskeidenheid videos beskikbaar is wat vir die doel gebruik kan word:  https://www.youtube.com/user/Zentie13.