Silwer Trompet

Die “silwer trompet” webblad bring slegs die suiwer Woord van die enigste Skepper-Lewende God, hard en duidelik, soos ‘n trompetgeskal. Ons gaan nie poog of voorgee om enigsins verskillend te wees as enige ander soortgelyke webblad nie, behalwe dat die leser met sekerheid kan weet dat ons nie boodskappe of artikels sal publiseer wat mense se gemoed streel nie, maar slegs dít wat Vader-God vir ons sê. ‘n Ou Hebreeuse spreekwoord lui: ?האם אמיתות שונות יכולות להתקיים בו זמנית – Kan verskillende waarhede gelyktydig bestaan? Ons glo dit kan nie. Dit is óf God se waarheid óf die leuen wat deur die eeue heen gelowiges se lewens besoedel het. Hier roei ons daardie leuen uit. Besoek die webblad by: https://silvertrumpetlife.wordpress.com/

Nuttige skakels vanaf Silwer Trompet

Daar bestaan ‘n behoefte by klein groepies, asook by gesinne wat op Shabbat of gedurende die week vir Torahstudie bymekaar kom om so ‘n byeenkoms op gepaste wyse te kan begin en om saam Die Vader deur sang en musiek te aanbid. Hierdie behoefte word deur Hein Zentgraf  op YouTube aangespreek waar ‘n verskeidenheid videos beskikbaar is wat vir die doel gebruik kan word. Die skakel https://www.youtube.com/user/Zentie13 sal jou na Hein se YouTube kanaal neem wat nie net “A stop-over for decent Messianic music” is nie, maar waar daar ook ondermeer die volgende videos beskikbaar is:

Die Sh’ma: Skriftuurlike gebed, wat ek glo elke gelowige in die enigste Skeppergod minstens eenkeer per dag, maar beslis op Shabbat, behoort te gebruik.https://www.youtube.com/watch?v=hfDMIY3v0cQ

Oggendgebed: Gegrond op die Sh’ma en Amidah gebede wat daagliks deur Jode gebruik word, is hierdie gebed suiwer Skrif. Die musiek is oorspronklik en vorm ook deel van musiek wat gebruik word in die Afrikaanse klankbybel, Pad van Waarheid tot die Lewe, waarmee ons tans besig is. Ons bede is dat elke persoon hierdeur geseën sal wees, maar ook dat die gebruiker die Skepper-God hiermee loof en prys. https://www.youtube.com/watch?v=LbYVE_Sekh4&t=4s

HalleluYah: ‘n Ou bekende aanbiddingslied met woorde geïnspireer deur die Gees wat Afgesonderd is. Ideaal vir gebruik by Torah-byeenkomste. Mag elke gebruiker en luisteraar dieselfde seën ervaar as ek met die produksie hiervan. Loof Vader! https://www.youtube.com/watch?v=W0iVWWXEI-8

God of Love: The music and lyrics are from Rohan Lourens, a guitarist from Pretoria. The song is entirely worship to the only Creator-God and confirms that we acknowledge His presence through His Characteristics. https://www.youtube.com/watch?v=QcUyzRqzfe8

Die Shabbatgebod: ‘n Kort boodskap wat die leuen van die sondagkerke, insluitend Rooms Katolisisme en die flou poging van die Hervorming, aanspreek en jou as gelowige roep tot verantwoording teenoor jou Verlosser. Indien jy wil help om hierdie land te red, vergeet swart hemde, gebedjies op snelweë en doellose boodskappies, maar gee ag op hierdie boodskap. Luister, hoor en doen wat God vir jou sê! https://www.youtube.com/watch?v=uujvhFl_Ci0

Chavah Messianic Radio: Chavah is tans die enigste radiostasie wat 24/7 Hebreeuse en Messiaanse musiek speel. Dit is die breinkind van Judah Himango en bestaan reeds vir etlike jare. Die lint onder aan die bladsy bevat al die nodige maniere om die musiek te beheer. Deur die muis oor die vyf kontroles in die middel te skuif, sal ‘n klein venstertjie oopmaak waarin die funksie van elkeen verduidelik word. Heel links is teks wat sal aandui wanneer musiek tydelik gestop word (Paused) en heel regs is die volumekontrole sowel as ‘n aanduiding van die verloopte en totale tydsduur. Die bokant van die lint bevat ‘n smal strepie, ligter van kleur, wat die vordering van die item van links na regs aandui. Bokant die vorderingslyn, in die middel, is ‘n blok wat die gewildheid van die item aandui. Deur op die pyl regs op die blok te klik, kan baie meer inligting bekom word rakende die item se gewildheid. Rol af met die bladsy vir skakels vir soortgelyke instrumente, musiek, kunstenaars, lirieke (wanneer beskikbaar, of luisteraars kan dit self byvoeg) asook ‘n skakel om die kunstenaar te ondersteun. Dit is verkieslik om te registreer as luisteraar. Sodoende word die persoon in staat gestel om musiek aan te vra en gewildheid te help bepaal. Dit help ook om ‘n persoonlike musiekkeuse op te bou. Die skakel hiervoor is heel regs bo en die klok net links daarvan is aankondigings rondom nuwe kunstenaars, nuwe musiek en verskeie ander artikels van belang. Dit mag raadsaam wees om die “About” onder aan die afrollys deur te lees vir meer inligting. https://messianicradio.com/?artist=hein+zentgraf#/

Die Klankbybel: Die PWL (Pad van Waarheid tot die Lewe) is ‘n vars Afrikaanse vertaling waarin die Name van ons Skepper, Sy Seun en elke ander figuur in Skrif hul regmatige spelling en plek teruggekry het. Dit is ook ‘n vertaling sonder enige vorm van bylegging en by uitstek die beste Afrikaanse vertaling tans beskikbaar. Vir hierdie redes het die gedagte vir ‘n klankbybel posgeneem sodat blindes, gesig- en ander gestremdes asook besige mense wat nie altyd tyd het om self te lees nie, die ware Woord van God kan hoor en deel van hulself kan maak. Daar is tans sowat 29 boeke beskikbaar by die volgende skakel: PWL Audio Bybel – OneDrive (live.com). Soos meer boeke beskikbaar word, sal dit opgelaai en kennisgewings uitgestuur word. Voorstelle word verwelkom en terugvoer, hetsy positief of negatief, kan gestuur word aan: hein@zentgraf.org.

Riglyne tot Verwelkoming van die Weeklikse Shabbat: Mense word deesdae toenemend deur Vader uit Bavel (Babilon) uitgeroep om die Pad van Waarheid te volg – die pad wat Yeshua ons kom leer het ongeveer 2 000 jaar gelede.  Die “nuwelinge” wat hierdie pad begin stap het dikwels die vraag hoe om Shabbat te gedenk, veral hoe om hierdie afgesonderde dag te begin? Vir hierdie rede het Hein Zentgraf die aangehegde artikel geskryf: “Riglyne tot verwelkoming van die weeklikse Shabbat”. Lees verder: Inleiding tot Shabbat 

Wie is jou Poppespeler: Elke mens op aarde kan vergelyk word met ‘n handpop of ‘n marionet met toutjies en daarom het elkeen van ons een of meer poppespelers wat besluit hoe jy en ek gaan optree! In die aangehegde artikel vra Hein Zentgraf die vraag wie is jou poppespeler? Is dit jou vrees van wêreldgebeure of is dit jou absolute vertroue in יהוה-God en Sy onverdiende guns in Yeshua? Lees verder: Wie is jou poppespeler_v2

God se Kalender – soos Hy in Sy Woord vir ons gee: Sou God van elkeen van ons verwag om ‘n wiskundige genie te wees om die kalender uit te werk soos Hy dit vir ons gee in Sy Woord, of het God dit redelik eenvoudig gemaak vir gelowiges om die vasgestelde feestye te kan eerbiedig soos Hy vir ons aandui in Vayiqra 23 en ander gedeeltes in Skrif? Maak dit werklik saak dat ons streng by die kalender hou, of sal God tevrede wees indien ons probeer om, volgens wat ons verstaan, so na as moontlik aan die dae te kom wat Hy ons beveel het om te eerbiedig deur nie te werk nie, maar ‘n afgesonderde byeenkoms te hou tot eer van Hom?In die aangehegte artikel word hierdie vrae bespreek, asook ‘n verduideliking gegee van die eenvoud van God se kalender. Lees verder: God se kalender_v2