Misleiding van Kersfees

Is Kersfees regtig `n Christenfees? Bring ons eer aan Yeshua, Dié Gesalfde Een (Jesus Christus) deur die viering van Kersfees? Min Christene het nog ooit die moeite gedoen om die antwoord op hierdie vrae te kry. Talle mense het groot geword met die herdenking van die 25 Desember as die geboortedag van Yeshua en aanvaar dat dit volgens die Skrifte korrek is en derhalwe God se goedkeuring het. Wat is egter die waarheid?

Die volgende is `n skokkende feit: Die viering van Kersfees op die 25 Desember, asook die meeste gebruike en tradisies wat daarmee gepaardgaan, het niks met Yeshua Dié Gesalfde te doen nie. Die oorsprong is afgodery wat voor die geboorte van Yeshua beoefen was en wat jare na die geboorte, kruisiging, opstanding en hemelvaart van Yeshua `n Christenkarakter deur hoofsaaklik die Roomse Kerk gegee is. Talle mense wil nie hierdie waarheid hoor nie. Jare se tradisionele viering van Kersfees het hulle vir die waarheid verblind.

Onderstaande artikels is saamgestel met die doel om die waarheid aangaande die misleiding van Kersfees bekend te maak. Die bedoeling is nie om iemand te oordeel nie. Laat elkeen self besluit wat om met hierdie feite te doen.

  • Die Misleiding van Kersfees – Die oorsprong van Kersfees en die gebruike wat daarmee gepaardgaan word bespreek. Lees verder: KersMisleiding
  • Die Kersfees Tradisie – In hierdie kort artikel word die tradisie van Kersfees bespreek. Lees verder: KersTradisie
  • Die Kersfees Dilemma – Elkeen wat die waarheid aangaande Kersfees gehoor het, staan voor ‘n keuse wat dikwels verreikende implikasies het. Lees verder: KersDilemma
  • Kersfees en Verhoudings – ‘n Besluit om nie meer Kersfees te vier nie het dikwels ‘n baie ernstige impak op verhoudings met geliefdes en vriende. Lees verder: KersVerhoudings
  • Why The World Loves Christmas – The popular Christmas song ‘Mary’s Child’ by ‘Boney M’ made me think: Why is it that the world so loves Christmas? Read more: Why the world loves Christmas
  • Die Geboortedatum Van Yeshua, Die Gesalfde Een – Elke jaar op die 25 Desember gedenk Christene die geboorte van Yeshua (Jesus). Is dit op die 25 Desember soos die meerderheid Christene glo? Met hierdie skrywe wil ek elkeen net daarop wys dat ons volgens die Skrifte wel kan bepaal wanneer Yeshua gebore was. En dit was beslis nie in Desember nie!! Lees verder: GeboorteDatumJesus