Radio ST

Radio Silver Trumpet is ‘n internet radiostasie wat in beide Afrikaans en Engels 24/7 uitsaai. Die belangrikste uitsending is op Shabbat in die oggend vanaf 08h30 wanneer leringe in Afrikaans en Engels oor die weeklikse Torahskriflesings (Parashot) uitgesaai word. Hierdie leringe word herhaal op Sondagoggende om 09h00 en ook Woensdagaande om 19h00. Dan is daar ook op Vrydagoggende om 09h00 leringe oor die Vasgestlede Tye (Feestye) van God. Wanneer daar nie leringe uitgesaai word nie, word gepaste musiek 24/7 gespeel. Die webbladskakel om te luister na Radio Silver Trumpet is: https://zeno.fm/silver-trumpet/

Alle vorige uitsendings is op hierdie bladsy beskikbaar onder die volgende afdelings:

  1. Torahskriflesings
  2. Vasgestelde Tye van God
  3. Ander leringe

Daar is drie skakels by elke afdeling om van te kies om na ‘n vorige uitsending te luister.

Torahskriflesings

Afrikaanse leringe (kommentare) van die weeklikse Torahskriflesings wat reeds uitgesaai is, asook punte vir groepbesprekings of eie studie, kan by die volgende skakels geluister en afgelaai word:

Naam van Parashah Notas: Bepeins of Bespreek

Opsies om te luister

(Die skakel “Kommentaar” het ook die opsie om dit af te laai)

Parashah 13 (Sh’mot) 13BoB Kommentaar Potgooi Spotify
Parashah 14 (Va’era) 14BoB Kommentaar Potgooi Spotify
Parashah 16 (B’shalach) 16BoB Kommentaar Potgooi Spotify
Parashah 17 (Yitro) 17BoB Kommentaar Potgooi Spotify
Parashah 18 (Mishpatim) 18BoB Kommentaar Potgooi Spotify
Parashah 19 (T’rumah) 19BoB Kommentaar Potgooi Spotify
Parashah 20 (Tetzaveh) 20BoB Kommentaar Potgooi Spotify
Parashah 21 (Ki tisa) 21BoB Kommentaar Potgooi Spotify
Parashah 22 (Vayaqhel) 22BoB Kommentaar Potgooi Spotify
Parashah 23 (P’qudei) 23BoB Kommentaar Potgooi Spotify
Parashah 24 (Vayiqra) 24BoB Kommentaar Potgooi Spotify
Parashah 25 (Tzav) 25BoB Kommentaar Potgooi Spotify
Parashah 26 (Sh’mini) 26BoB Kommentaar Potgooi Spotify
Parashah 27 (Tazria) 27BoB Kommentaar Potgooi Spotify
Parashah 28 (Metzora) 28BoB Kommentaar Potgooi Spotify
Parashah 29 (Acherei mot) 29BoB Kommentaar Potgooi Spotify
Parashah 30 (Q’doshim) 30BoB Kommentaar Potgooi Spotify
Parashah 31 (Emor) 31BoB Kommentaar Potgooi Spotify
Parashah 32 (B’har) 32BoB Kommentaar Potgooi Spotify
Parashah 33 (B’chukotai) 33BoB Kommentaar Potgooi Spotify
Parashah 34 (B’midbar) 34BoB Kommentaar Potgooi Spotify
Parashah 35 (Naso) 35BoB Kommentaar Potgooi Spotify
Parashah 36 (B’ha’alotcha)       36BoB  Kommentaar Potgooi  Spotify
Parashah 37 (Schelach Lecha)       37BoB  Kommentaar Potgooi  Spotify
Parashah 38 (Korach)       38BoB  Kommentaar  Potgooi  Spotify
Parashah 39 (Chuqat)      39BoB  Kommentaar  Potgooi  Spotify
Parashah 40 (Balak)
Parashah 41 (Pinchas)
Parashah 42 (Mattot)
Parashah 43 (Massei)
Parashah 44 (Divarim)
Parashah 45 (Va’etchanan)
Parashah 46 (Eqev)
Parashah 47 (Re’eh)
Parashah 48 (Shof’tim)
Parashah 49 (Ki Tetze)
Parashah 50 (Ki Tavo)
Parashah 51 (Nitzavim)
Parashah 52 (Vayelech)
Parashah 53 (Ha’azinu)
Parashah 54 (V’Zot HaBrachah)

Die Vasgestelde Tye van God:

Leringe oor die vasgestelde tye (feestye) wat reeds uitgesaai is, kan by die volgende skakels geluister en afgelaai word:

Naam van Vasgestelde Tyd

Artikel

Opsies om te luister

(Die skakel “Lees” het ook die opsie om dit af te laai)

Deel 1: Waarom ‘n Studie van die Vasgestelde Tye?

Lees

Luister Potgooi Spotify
Deel 2: Pesach Lees Luister Potgooi Spotify
Deel 3: Fees van Ongesuurde Brood Lees Luister Potgooi Spotify
Deel 4: Die Waaioffer Lees Luister Potgooi Spotify
Deel 5: Tel van die ‘Omer Lees Luister Potgooi Spotify
Deel 6: Shavu’ot Lees Luister Potgooi Spotify
Deel 7: T’shuva Lees Luister Potgooi Spotify
Deel 8: Yom Teruah (Fees van Basuin)
Deel 9: Yom Kippur (Fees van Toedekkinng)
Deel 10: Sukkot (Fees van Tabernakels)
Deel 11: Sh’mini Atzeret (Die Agste Dag)
Deel 12: Purim Lees Luister Potgooi Spotify
Deel 13: Hanukkah
Afgodsfeeste
Deel 14: Paasfees (Easter) Misleiding Lees Luister Potgooi Spotify
Deel 14.1: Op watter dag is Yeshua (Jesus) gekruisig?

Lees

 

Deel 15: Die Misleiding van Kersfees

Ander Leringe

Naam Opsies om te luister

(Die skakel “Luister” het ook die opsie om dit af te laai)

Kerkgepeupel Deel 1 LuisterKerk 1 Potgooi Spotify
Kerkgepeupel Deel 2 LuisterKerk 2 Potgooi Spotify
Die Bus Hemel Toe: Deel 1 Luister Bus1 Potgooi Spotify
Die Bus Hemel Toe: Deel 2 Luister Bus2 Potgooi Spotify
Die Bus Hemel Toe: Deel 3 Luister Bus3 Potgooi Spotify
Die Bus Hemel Toe: Deel 4 Luister Bus4 Potgooi Spotify
Die Bus Hemel Toe: Deel 5 Luister Bus5 Potgooi Spotify
Die Bus Hemel Toe: Deel 6  Luister Bus6 Potgooi Spotify
Die Bus Hemel Toe: Deel 7 Luister Bus7 Potgooi Spotify
Die Bus Hemel Toe: Deel 8 Luister Bus8 Potgooi Spotify
Die weeklikse programskedulering is beskikbaar by: https://silvertrumpetlife.wordpress.com/radio-station-2/

Enige kommentaar of vrae kan gerig word aan Hein Zentgraf by: theway146@webmail.co.za