Sluit Aan

HOEKOM DIE TORAH BESTUDEER WORD

Die woord Torah se betekenis kan verskil afhangend van die konteks waarin dit gebruik word. Meestal word daar egter na die eerste vyf boeke van die Skrifte verwys wanneer daar van Torah gepraat word. Hierdie vyf boeke vorm die hart van ons Hebreeuse wortels, en is ook die hart van die opvoeding van ‘n Joodse kind in die weë van YHVH. Die bestudering van Torah is reeds vir eeue lank die gebruik deur Israel en word steeds vandag getrou gevolg. Elke week op Shabbat word‘n gedeelte uit die Torah, asook ‘n gedeelte uit die profete (Nevi’im) en die Geskrifte (Kethuvi – Psalms, Spreuke, Rut, ens.) gelees en bespreek. Die verdeling (54 in totaal) is op so ‘n wyse dat die Torah in sy totaliteit in ‘n een jaar siklus gelees word.

Talle Messiaanse gelowiges volg ook hierdie gebruik van die weeklikse lees van die Torah Skrifgedeeltes, maar met die verskil dat Skrifte uit die nuwe testament ook bygevoeg word. Die hoofdoel van die weeklikse Torah Skriflesings is juis om Yeshua Messias in die Torahte ontdek en in die proses ook blootstelling te kry aan ons Hebreeuse wortels van ons geloof. Hierdie ontdekkingsreis geskied aan die hand van kommentaar en verduideliking van die weeklikse Torah Skriflesings. Die kommentaar en bespreking is deur Messiaanse Torah-kenners wat goed onderig is in Hebreeus, asook in die kultuur en tradisies van die destydse en hedendaagse Israel. Talle van Yeshua se leringe en gelykenisse word eers werklik duidelik indien ‘n mens daardie agtergrond verstaan. Die bestudering van Torah help ons om die nuwe verbond beter te verstaan en bevat ook die onderrig en instruksies hoe om ons geloof prakties uit te leef.

Indien jy wil inteken om die Torahstudie weekliks per e-pos te ontvang, kan jy ons via e-pos hier kontak

ONTHOU OM JOU NAAM EN E-POSADRES BY TE VOEG EN DIE WOORD TORAHSTUDIE!!