Kalender

CURRENT MOONf

Bestemde Tye van YHVH

Yom Teruah (Fees van Basuin): Sononder 21 tot sononder 22 September 22 – Shabbat.

Yom Kippur (Dag van Versoening): Sononder 30 September tot sononder 1 Oktober – Shabbat.

Sukkot (Fees van Tabernakels): Sononder 5 Oktober tot sononder 12 Oktober. Shabbat: 6 Oktober.

Shemini Atzeret (Agste Dag): Sononder 12 tot sononder 13 Oktober. Shabbat.

Meer inligting oor die kalender is verkrygbaar deur op hierdie skakel te kliek: Besig met opdatering / hersiening