Kalender

Die tiende maand volgens God se kalender het teen sononder, 7 Januarie begin. Dag 1 is Dinsdag, 8 Januarie.

Gebed (Riglyn)

Lofprysing en aanbidding aan u יהוה (Yahuah) ons God en Koning wat alles deur die Woord van u krag geskape het. U het beveel dat daar ligte aan die uitspansel van die hemel sal wees om skeiding te maak tussen die dag en die nag, asook om te dien as tekens sowel as vir die vasstelling van u bestemde tye en vir dae en jare. Soos die maan op u bestemde tyd vernuwe word, so sal u ons ook vernuwe om Yeshua se lig in hierdie wêreld te wees en skeiding te bring tussen lig en donker. Mag u ook in hierdie maand opnuut verheerlik word deur ons lewens. Amein. Selah.

Feestye 2019

Die datums vir die nuwe siklus van feestye sal binnekort bekend gemaak word.

Ons volg nie die kalender van Rabbynse Judaïsme nie!! Meer inligting oor die kalenderwat ons volg kan afgelaai word by:  Die Skrif Kalender