Kalender

Nuwe maand: Die elfde maand, ook bekend as Sh’vat,  volgens God se kalender, het teen sononder, 26 Januarie 2020 begin. Dag 1 was Maandag, 27 Januarie.

Gebed (Riglyn)

Lofprysing en aanbidding aan u יהוה (Yahuah) ons God en Koning wat alles deur die Woord van u krag geskape het. U het beveel dat daar ligte aan die uitspansel van die hemel sal wees om skeiding te maak tussen die dag en die nag, asook om te dien as tekens sowel as vir die vasstelling van u bestemde tye en vir dae en jare. Soos die maan op u bestemde tyd vernuwe word, so sal u ons ook vernuwe om Yeshua se lig in hierdie wêreld te wees en skeiding te bring tussen lig en donker. Mag u ook in hierdie maand opnuut verheerlik word deur ons lewens. Amein. Selah.

Die Vasgestelde Feeste 2019

Nuwe Jaar – Aviv 1 – sononder Shabbat 6 April tot sononder Sondag 7 April 2019.

Pesag – Aviv 14 – sononder Vrydag 19 April tot sononder Shabbat 20 April 2019

Eerste dag van Ongesuurde Brode– Aviv 15 – Sononder Shabbat 20 April tot sononder Sondag 21 April 2019 = FeesShabbat.

Die Waaioffer – Sononder Shabbat 20 April tot sononder Sondag 21 April 2019.

Laaste dag van Ongesuurde Brode – Aviv 22 – Sononder Vrydag 26 April  tot sononder Shabbat 27 April 2019 = FeesShabbat.

Shavu’ot – Sononder Shabbat 8 Junie tot sononder Sondag 9 Junie 2019 = FeesShabbat.

Yom Teruah (Blaas van die Shofar) – Tishri 1 – Sononder Sondag 29 September tot sononder Maandag 30 September 2019 = FeesShabbat.

Yom Kippur – Tishri 10 – Sononder Dinsdag 8 Oktober tot sononder Woensdag 9 Oktober 2019 = FeesShabbat en Vas (Verootmoedigende afsondering).

Sukkot eerste dag – 15 – Sononder Sondag 13 Oktober  tot sononder Maandag 14 Oktober 2019 = FeesShabbat.

Sukkot laaste dag – Tishri 21 – Sononder Shabbat 19 Oktober tot sononder Sondag 20 Oktober 2019.

Die Laaste Groot Dag – Tishri 22 – Sononder Sondag 20 Oktober tot sononder Maandag 21 Oktober 2019 = FeesShabbat.

Volgende nuwe jaar – Aviv 1 = Sononder Woensdag 25 Maart 2020 tot sononder Donderdag 26 Maart 2020.

Lev 23:4 Hierdie is die vasgestelde tye van יהוה, afgesonderde byeenkomste, wat julle moet verklaar in die tye wat vir hulle bepaal is.

Ons volg nie die kalender van Rabbynse Judaïsme nie!! Meer inligting oor die kalender wat ons volg kan afgelaai word by:  Die Skrif Kalender