Kalender

Die agste maand, ook bekend as Cheshvan, het teen sononder, 8 November begin. Dag 1 is Vrydag, 9 November.

Gebed (Riglyn)

Lofprysing en aanbidding aan u יהוה (Yahuah) ons God en Koning wat alles deur die Woord van u krag geskape het. U het beveel dat daar ligte aan die uitspansel van die hemel sal wees om skeiding te maak tussen die dag en die nag, asook om te dien as tekens sowel as vir die vasstelling van u bestemde tye en vir dae en jare. Soos die maan op u bestemde tyd vernuwe word, so sal u ons ook vernuwe om Yeshua se lig in hierdie wêreld te wees en skeiding te bring tussen lig en donker. Mag u ook in hierdie maand opnuut verheerlik word deur ons lewens. Amein. Selah.

Feestye 2018

Die volgende is die vooruitberekende tye van Vader se Vasgestelde feeste (Tye) volgens die sig van die nuwemaan.

Begin van die Nuwe Jaar

20 Maart 2018 om 16:16 is die Sterrestelsel en son se Herfsnagewening (Vernal Equinox).

17 Maart om 13:11 is die Maan se draaipunt – dus voor die nagewening of voltooing van die sterre se siklus en dus moet ‘n maand bygevoeg word.

16 April 2018 om 01:57 is die volgende draaipunt en die Maan sigbaar op 17 April 2018 vanaf ongeveer 18:10. Die maan is 20o 19′ vanaf die son met sonsondergang en 3,1% verlig.

Dit is albei voldoende sodat die maan duidelik sigbaar sal wees en daarom is dit die begin van die nuwe jaar!

Nuwe Jaar (Aviv 1, Ex. 12:2) – sononder Dinsdag 17 April tot sononder Woensdag 18 April 2018

Pesag (Paasfees)

  • Pesag (Aviv 14) – sononder Maandag 30 April – sononder Dinsdag 1 Mei 2018.
  • Ongesuurde Brode. Eerste dag van Ongesuurde Brode (Aviv 15) – Sononder Dinsdag 1 Mei – sononder Woensdag 2 Mei 2018 (Shabbat). Laaste dag van Ongesuurde Brode (Aviv 22) – Sononder Maandag 7 Mei – sononder Dinsdag 8 Mei 2017 (Shabbat).
  • Fees van die eerstelingsgerf (Die Waaioffer) (Aviv 20) – Sononder (Weeklikse Shabbat) 5 Mei – Sononder Sondag 6 Mei 2018. Dag 1 van die tel van die Omer = 6 Mei. Tel 49 dae en 50e dag is Shavuot.

Shavu’ot (Pinkster)(24 Sivan). Sononder Weeklikse Shabbat 23 Junie – Sononder Sondag 24 Junie (Shabbat).

Herfsfeeste

10 Oktober 2018 is die sewende Nuwemaan sigbaar vanaf ongeveer 18:00. Die maan is 19o 34′ vanaf die son met sonsondergang en 2,9% verlig – genoeg om sigbaar te wees.

Loofhuttefees

  • Yom Teruah (Fees van Trompette/Basuin) (Tishri 1)Sononder Woensdag 10 Oktober tot Sononder Donderdag 11 Oktober (Shabbat).
  • Yom Kippur (Dag van Versoening) (Tishri 10) – Sononder Vrydag 19 Oktober tot Sononder Shabbat 20 Oktober (Shabbat en Vas).
  • Sukkot (Fees van Tabernakels) (Tishri 15) – Sononder Woensdag 24 Oktober tot Sononder Donderdag 25 Oktober (Shabbat). Laaste Dag van Sukkot (21 Tishri) – sononder Dinsdag 30 Oktober tot Woensdag 31 Oktober
  • Die Laaste Groot Dag (Die Agste Dag; Sh’meni Atzeret) (Tishri 22) –– Sononder Woensdag 31 Oktober – Sononder 1 November (Shabbat).

Meer inligting oor die kalender kan afgelaai word by:  Die Skrif Kalender