God se Kalender

Nuwe maand: Die derde maand volgens God se kalender, ook bekend as Sivan, het teen sononder, 11 Mei 2021 begin. Dag 1 is Woensdag, 12 Mei 2021.

Gebed (Riglyn)

Lofprysing en aanbidding aan u יהוה (Yahuah) ons God en Koning wat alles deur die Woord van u krag geskape het. U het beveel dat daar ligte aan die uitspansel van die hemel sal wees om skeiding te maak tussen die dag en die nag, asook om te dien as tekens sowel as vir die vasstelling van u bestemde tye en vir dae en jare. Soos die maan op u bestemde tyd vernuwe word, so sal u ons ook vernuwe om Yeshua se lig in hierdie wêreld te wees en skeiding te bring tussen lig en donker. Mag u ook in hierdie maand opnuut verheerlik word deur ons lewens. Amein. Selah.

God se Vasgestelde Tye vir die Sekulêre Jaar 2021.

Hierdie vasgestelde tye is nie volgens die kalender van Judaïsme nie. Inligting oor die kalender waarvolgens hierdie feestye bepaal word, word in die artikel “God se Kalender” bespreek en is beskikbaar by: http://nuwelied.info/wp-content/uploads/2012/03/God-se-kalender_v2.pdf

Nuwejaarsdag, dag een van maand een van God se jaar (1 Aviv/Nisan) is vanaf sononder, Sondag 14 Maart tot sononder, Maandag 15 Maart. Hierdie is slegs ‘n aanduiding van wanneer die jaar begin en vanwaar alle feesdatums bepaal word – dit dien slegs as herinnering vir die “vertrekpunt” vir die vasgestelde tye en word geensins op enige manier gevier, herdenk of bohaai oor gemaak nie!

Pesach is vanaf sononder, Vrydag 26 Maart tot sononder, Shabbat 27 Maart en is slegs ‘n dag van voorbereiding, ‘n normale werksdag en nie Shabbat (Vayiqra 23:5) nie. Hierdie jaar val dit egter op die weeklikse Shabbat.

Die eerste dag van Ongesuurde Brood is vanaf sononder, Shabbat 27 Maart tot sononder, Sondag 28 Maart en word deurgebring as Shabbat (Vayiqra 23:7).

Die Waaioffer is op dieselfde dag, vanaf sononder, Shabbat 27 Maart tot sononder, Sondag 28 Maart (Vayiqra 23:11) en ook die dag waarop die tel van die ‘omer hierdie jaar begin (Vayiqra 23:15). Verwys “God se Kalender”, Aanhangsel C vir meer inligting.

Vanaf sononder, Vrydag 2 April tot sononder, Shabbat 3 April is die laaste dag van Ongesuurde Brood en word weereens deurgebring as Shabbat (Vayiqra 23:8b).

Shavu’ot is vanaf sononder, Shabbat 15 Mei tot sononder, Sondag 16 Mei en word deurgebring as Shabbat (Vayiqra 23:21).

Yom T’ruah is vanaf sononder, Maandag 6 September tot sononder, Dinsdag 7 September en word deurgebring as Shabbat (Vayiqra 23:24-25).

Yom Kippur is vanaf sononder, Woensdag 15 September tot sononder, Donderdag 16 September en is Shabbat (Vayiqra 23:26-32).

Sucot begin teen sononder, Maandag 20 September en word deurgebring as Shabbat tot sononder, Dinsdag 21 September (Vayiqra 23:34-43). Die weeklikse Shabbat uitgesluit, is al die ander dae tussenin normale dae, maar die agtste dag (Sh’mini atzeret) van die fees, vanaf sononder, Maandag 27 September tot sononder, Dinsdag 28 September is weereens soos Shabbat (Vayiqra 23:36).

Simchat Torah is vanaf sononder, Dinsdag 28 September tot sononder, Woensdag 29 September. Alhoewel nie ‘n Skriftuurlike fees nie, is hierdie ‘n uiters vreugdevolle wyse om dankbaarheid te toon dat die ou kringloop van Torah beëindig en die nuwe kringloop ingewy word.