Kalender

Nuwe maand: Die negende maand volgens God se kalender, ook bekend as Kislev, het teen sononder, 16 November 2020 begin. Dag 1 is Dinsdag, 17 November 2020.

Gebed (Riglyn)

Lofprysing en aanbidding aan u יהוה (Yahuah) ons God en Koning wat alles deur die Woord van u krag geskape het. U het beveel dat daar ligte aan die uitspansel van die hemel sal wees om skeiding te maak tussen die dag en die nag, asook om te dien as tekens sowel as vir die vasstelling van u bestemde tye en vir dae en jare. Soos die maan op u bestemde tyd vernuwe word, so sal u ons ook vernuwe om Yeshua se lig in hierdie wêreld te wees en skeiding te bring tussen lig en donker. Mag u ook in hierdie maand opnuut verheerlik word deur ons lewens. Amein. Selah.

Die Vasgestelde Tye (Feeste) 2020 (Jaar 5780)

Hierdie is die vasgestelde tye van יהוה, afgesonderde byeenkomste, wat julle moet verklaar in die tye wat vir hulle bepaal is. Lev. 23:4.

Nuwe Jaar – Aviv 1 – sononder Shabbat 25 Maart tot sononder Donderdag 26 Maart 2020.

Yom Pesag – Aviv 14 – sononder Dinsdag, 7 April tot sononder Woensdag 8 April

Fees van Ongesuurde Brode– Aviv 15 – Sononder, Woensdag 8 April tot sononder Woensdag 15 April. Beide dag 1 (sononder Woensdag, 8 April tot sononder Donderdag, 9 April) en dag 7 (sononder Dinsdag, 14 April tot sononder Woensdag, 15 April) is ‘n Shabbat.

Die Waaioffer – Aviv 16 – Sononder Donderdag 9 April tot sononder Vrydag 10 April. Dag 1 van die tel van die omer.

Shavu’ot – Sivan 6. Sononder Donderdag 28 Mei tot sononder Vrydag 29 Mei – ‘n Shabbat.

Yom Teruah (Blaas van die Shofar) – Tishri 1. Sononder Vrydag 18 September tot sononder Shabbat 19 September – ‘n Shabbat/weeklikse Shabbat.

Yom Kippur – Tishri 10. Sononder Sondag 27 September tot sononder Maandag 28 September – ‘n Shabbat en Vasdag (Verootmoedigende afsondering).

Sukkot eerste dag – Tishri 15. Sononder Vrydag 2 Oktober tot sononder Shabbat 3 Oktober – Shabbat/weeklikse Shabbat.

Sukkot laaste dag – Tishri 22. Sononder Vrydag 8 Oktober tot sononder Shabbat 9 Oktober – Weeklikse Shabbat.

Die Laaste Groot Dag – Tishri 23 – Sononder Shabbat 9 Oktober tot sononder Sondag 10 Oktober – ‘n Shabbat.

Volgende nuwe jaar – Aviv 1 = Sal nog bepaal word..

Ons volg nie die kalender van Rabbynse Judaïsme nie!! Meer inligting oor die kalender wat ons volg kan afgelaai word by:  Die Skrif Kalender