Torah Skriflesing

Shabbat: 21 April 2018

Parashah 27: Tazria – Swanger word

Verder het יהוה  met Moshe gepraat en gesê:“Praat met die kinders van Yisra’el en sê: ‘As ‘n vrou swanger word en geboorte gee aan ‘n seun, sal sy sewe dae lank onrein wees; soos in die dae van haar menstruasie, sal sy onrein wees. Lev. 12:1 en 2.

Torah: Lev. 12:1 tot 13:59

Haftorah: 2 Kon. 4:42 tot 5:19

Nuwe Verbond: Matth. 8:1 tot 4; Matth. 11:2 tot 6; Mark. 1:40 tot 45; Luk. 2:22 tot 24; Luk. 5:12 tot 16; Luk. 7:18 tot 23.

Parashah 28: Metzora – Die Melaatse

יהוה het met Moshe gepraat en gesê: Dit is die wet vir die melaatse op die dag van sy reiniging…. Lev. 14:1 en 2.

Torah: Lev. 14:1 tot 15:33.

Haftorah: 2 Kon. 7:3 tot 20.

Nuwe Verbond: Matt. 8:2 tot 4; Matt. 9:20 tot 26; Matt. 11:2 tot 6; Mark. 5:24 tot 34; Luk. 8:42 tot 48; Hebr. 13:4.

Notas Parashah 27 en 28: Parashah27.28Notas18 


Die Leesrooster vir die jaarlikse Torahsiklus kan afgelaai word deur op hierdie skakel te kliek: TorahSkriflesings2017.18