Torahskriflesing

Shabbat: 20 Julie 2019

Parashah 40: Balak – Balak

Nou Balak, die seun van Tzippor, het alles gesien wat Yisra’el aan die Emoriete gedoen het. Num. 22:2.

Torah : Numeri 22:2 tot 25:9

Haftorah: Miga 5:6 tot 6:8

Nuwe Verbond: Matt. 24:11, 24; 2Pet. 2:1- 22; Judas 11; Open. 2:14 en 15.

Parashah 40: Parashah40Notas19

Die Leesrooster vir die jaarlikse Torahsiklus kan afgelaai word deur op hierdie skakel te kliek: TorahSkriflesings2018.19 of reading plan 5779