Torahskriflesing

Shabbat: 16 Maart 2019

Parashah 24: Vayikra  – Hy het Geroep

יהוה  het Mosheh geroep en met hom gepraat vanaf die Tent van Ontmoeting en gesê…..  Lev. 1:1.

Torah: Lev. 1:1 tot 6:7

Haftorah: Jes. 43:21 tot 44:23.

Nuwe Verbond: Mark. 7:1-30; Rom. 8:1-13; Heb. 9:11-28; 10:1-22; 13:10-16.

Parashah 24: Parashah24Notas19

Die Leesrooster vir die jaarlikse Torahsiklus kan afgelaai word deur op hierdie skakel te kliek: TorahSkriflesings2018.19 of reading plan 5779