Torahskriflesing

Shabbat: 18 Mei 2019

Parashah 31: Emor  – Praat, Sê.

יהוה  het vir Mosheh gesê: Praat met die priesters, die seuns van Aharon en sê vir hulle. Lev. 21:1.

Torah: Lev. 21:1 tot 24:23.  

Haftorah: Eseg. 44:15 tot 31.

Nuwe Verbond: Rom. 12:1–2; 1Pet. 2:4-10; Heb 12:14; 1Pet. 1:13–17; Hebr. 7:26; Kol. 2:16–17; Matt. 5:16; Efes. 5:8; Joh. 1:4,9; 8:12; 2 Kor 4:6; Matth. 5:38–42; Jak.  2:1–9.

Parashah 31: Parashah31Notas19

Die Leesrooster vir die jaarlikse Torahsiklus kan afgelaai word deur op hierdie skakel te kliek: TorahSkriflesings2018.19 of reading plan 5779