Torahskriflesing

Shabbat 18 Januarie 2020

Parashah 13: Sh’mot – Name

Hierdie is die name van die seuns van Yisra’el wat in Egipte ingekom het; elkeen het met sy huisgesin saam met Ya’akov gekom. Ex. 1:1.

Torah: Ex. 1:1 tot 6:1.

Haftorah: Jes. 27:6 tot 28:13 en Jes. 29:22 en 23

Nuwe Verbond: Luk. 5:12 tot 39; Matt. 22: 23 tot 33 en 41 tot 46. Hand. 3:12 tot 15; Hand. 5:27 tot 32; Hand. 7:17 tot 36; Hebr. 11:23 tot 26.

Parashah 13: Parashah13Notas20

Die Leesrooster vir die jaarlikse Torahsiklus en feesdarums kan afgelaai word deur op hierdie skakel te kliek: TorahSkriflesings2019.20

‘n Leesplan met die weeklikse Torahskriflesings en feesdatums, wat so saamgestel is dat die hele Skrif, vanaf Genesis tot Openbaring, in een jaar deur gelees word, kan afgelaai word by: eenjaar leesplan 5780_v6