Torahskriflesing

Shabbat: 24 Augustus 2019

Parashah 46: Ekev Omdat

Dan sal dit gebeur, omdat jy hierdie wette gehoorsaam, hou en doen, datיהוה , jou God, Sy verbond en Sy onverdiende guns met jou sal hou wat Hy aan jou vaders gesweer het. Deut. 7:12.

Torah: Deut. 7:12 tot 11:25

Haftorah: Jes. 49:14 to 51:3

Nuwe Verbond: Matt. 6:33; Rom. 10:1 tot 3; 2 Kor. 5:21; 1Thess. 4:1 en 2; Heb. 4:1 tot 7;Joh. 14:15, 21 en 23; 1Joh. 2:3 tot 5; 1Joh. 5:3; Luk. 9:1; 10:19; Joh. 10:10; Rom. 8:31 tot 39; 1Joh. 4:4; Rom. 2:28 en 29.

Parashah 46: Parashah46Notas19

Die Leesrooster vir die jaarlikse Torahsiklus kan afgelaai word deur op hierdie skakel te kliek: TorahSkriflesings2018.19 of reading plan 5779