Torahskriflesing

Shabbat 4 April 2020

Parashah 25: Tzav – Gee Opdrag.

יהוה  het met Mosheh gepraat en gesê: “Beveel Aharon en sy seuns en sê: ‘Dit is die wet van die brandoffer: die brandoffer moet die hele nag lank tot die oggend toe op sy vuurherd, op die altaar, bly en die altaarvuur moet aan die brand gehou word. Lev. 6:8-9.

Torah: Lev. 6:8 tot 8:36.

Haftorah: Jer. 7:21 tot 8:3 en Jer. 9:22 en 23.

Nuwe Verbond: Mark 12:28-33.

Parashah 25: Parashah25Notas20

Die Leesrooster vir die jaarlikse Torahsiklus en feesdarums kan afgelaai word deur op hierdie skakel te kliek: TorahSkriflesings2019.20

‘n Leesplan met die weeklikse Torahskriflesings en feesdatums, wat so saamgestel is dat die hele Skrif, vanaf Genesis tot Openbaring, in een jaar deur gelees word, kan afgelaai word by: eenjaar leesplan 5780_v6