Torahskriflesing

Shabbat: 10 November 2018

Parashah 6: Toldot Geslagte / Generasies

Dit is die geskiedenis van Yitz’gak, die seun van Avraham: Avraham was die vader van Yitz’gak. Gen. 25:19.

Torah: Gen. 25:19 tot 28:9.

Haftorah: Maleagi 1:1 tot 2:7.

Parshah 6: Parashah6Notas18

Die Leesrooster vir die jaarlikse Torahsiklus kan afgelaai word deur op hierdie skakel te kliek: TorahSkriflesings2018.19 of reading plan 5779