Torahskriflesing

Shabbat 22 Februarie 2020

Parashah 18: Mishpatim – Regsuitsprake.

Hierdie is die regsuitsprake wat jy hulle moet voorhou. Ex. 21:1.

Torah: Exodus 21:1 tot 24:18.

Haftorah: Jer. 34:8 tot 22; Jer. 33:25 en 26.

Nuwe Verbond: Hand. 23:1 tot 11.

Parashah 18: Parashah18Notas20

Die Leesrooster vir die jaarlikse Torahsiklus en feesdarums kan afgelaai word deur op hierdie skakel te kliek: TorahSkriflesings2019.20

‘n Leesplan met die weeklikse Torahskriflesings en feesdatums, wat so saamgestel is dat die hele Skrif, vanaf Genesis tot Openbaring, in een jaar deur gelees word, kan afgelaai word by: eenjaar leesplan 5780_v6