Torahskriflesing

Shabbat 27 Junie 2020

Parashah 38: Korach – Korag

1 ​Korag, die seun van Yitz’har, die seun van K’hat, die seun van Levi, saam met Datan en Aviram, seuns van Eli’av, met On, die seun van Pelet, seuns van Re’uven, het aksie geneem 2 ​en hulle het opgestaan voor Mosheh, saam met sommige van die seuns van Yisra’el, twee honderd en vyftig leiers van die vergadering, verteenwoordigers, manne van naam.  Num. 16:1-2.

Torah: Num. 16:1 tot 18:32

Haftorah: 1Sam. 11:14 tot 12:22

Nuwe verbond: Judas 1 tot 25.

Parashah 38:

Die Leesrooster vir die jaarlikse Torahsiklus en feesdarums kan afgelaai word deur op hierdie skakel te kliek: TorahSkriflesings2019.20-V2

‘n Leesplan met die weeklikse Torahskriflesings en feesdatums, wat so saamgestel is dat die hele Skrif, vanaf Genesis tot Openbaring, in een jaar deur gelees word, kan afgelaai word by: eenjaar leesplan 5780_v6