Torahskriflesing

Shabbat: 12 Januarie 2019

Parashah 15: Bo – Gaan

יהוה het vir Moshe gesê: “Gaan na Farao toe, want Ék het sy wil, emosie en verstand, asook die wil, emosie en verstand van sy diensknegte verhard sodat Ek hierdie tekens van My onder hulle kan uitvoer en sodat jy voor die ore van jou kind en jou kindskind kan vertel hoe Ek ‘n bespotting van die Egiptenare gemaak het en van My tekens wat Ek onder hulle gebring het sodat julle kan weet dat Ek יהוה is.” Ex. 10:1 en 2

Torah: Exodus 10:1 tot 13:16.

Haftorah: Jer. 46:13 tot 28.

Nuwe Verbond: Lukas 2:22-24; Joh. 19:31-37; Hand. 13:16-17; 1Kor. 11:20-24; Open. 8:6-9:12; Open. 16:1-21..

Parshah 15: Parashah15Notas19

Die Leesrooster vir die jaarlikse Torahsiklus kan afgelaai word deur op hierdie skakel te kliek: TorahSkriflesings2018.19 of reading plan 5779