Torah Skriflesing

Shabbat: 14 Julie 2018

Parashah 42: Mattot – Stamme

Moshe het met die hoofde van die stamme van die kinders van Yisra’el gepraat en gesê: “Hierdie is dit wat יהוה beveel het”. Num. 30:1.

Torah : Num. 30:1 tot 32:42

Haftorah: Jer. 1:1 tot 2:3

Nuwe Verbond: Matt. 5:33 tot 37; Hand. 5:1 tot 11; Gal. 5:19 tot 23; Kol. 3:5 tot 8.

Parashah 43: Masei – Reistogte

Dit is die reise van die seuns van Yisra’el wat uit Mitzrayim uitgetrek het volgens hulle leërafdelings, onder die leierskap van Moshe en Aharon. Num. 23:1

Torah: Num. 33:1 tot 36:13.

Haftorah: Jeremia 2:4 tot 28 and 3:4.

Nuwe Verbond: Hebr. 11:13; 1 Peter 2:11; Rom. 8:13; Rom. 13:14; 2 Kor. 5:20; 2 Kor. 7:1; Gal.  5:16 en 17; Efes. 4:1; 2 Tim. 2:22; 1 Pet. 1:7; 1 Pet. 4:2; 1 Joh. 2:15 tot 17; Jak 4:1 tot 12; 2 Kor. 10:3 tot 6; Efes. 6:10 tot 18; Luk. 22:30; Open. 21:12.

Parshot 44 3n 43: Parashah42.43Notas18

Die Leesrooster vir die jaarlikse Torahsiklus kan afgelaai word deur op hierdie skakel te kliek: TorahSkriflesings2017.18