Torahskriflesing

Shabbat: 16 November 2019

Parashah 4: VayeraEn Hy Verskyn!

יהוה het Homself aan hom openbaar by die Eikebome van Mamre, terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag. Gen. 18:1.

Torah : Gen. 18:1 tot 22:24.

Haftorah: 2 Kon. 4:1 tot 37.

Nuwe Verbond: Jak. 2:14 tot 24

Parashah 4: Parashah4Notas20

Die Leesrooster vir die jaarlikse Torahsiklus en feesdarums kan afgelaai word deur op hierdie skakel te kliek: TorahSkriflesings2019.20

‘n Leesplan met die weeklikse Torahskriflesings en feesdatums, wat so saamgestel is dat die hele Skrif, vanaf Genesis tot Openbaring, in een jaar deur gelees word, kan afgelaai word by: eenjaar leesplan 5780_v6