To Judaize

In the August 2010 edition of Joy Magazine there is an article written by Dr Peter Hammond with the title, The Return of the Judaizers, in which he not only criticises Christians for what he considers Judaizing, but also warns the reader against them. The purpose of my article is not to refute or debate the views of Dr Hammond, but to give perspective on the true meaning of Judaize. Read more: To Judaize

Geloof en Bekering

Daar bestaan verwarring oor die betekenis van geloof tot redding en bekering tot gehoorsaamheid. Talle glo in die versoeningswerk van Yeshua tot sonde vergifnis, maar besef nie dat dit gepaard moet gaan met bekering tot gehoorsaamheid aan YHVH se Torah nie. Redding behels geloof en bekering! Lees verder: GB6.Mei13GeloofBekering

Om Te Vergewe

In Luk. 17:1 tot 4 leer Yeshua Sy studentevolgelinge die belangrikheid om te vergewe. Hy leer hulle dat dit onvermydelik is dat struikelblokke oor elkeen se lewenspad sal kom. Hierdie struikelblokke is dit wat mense aan jou doen wanneer hulle jou verontreg, beledig, verwerp en emosioneel seermaak. Sulke struikelblokke kom dikwels oor elkeen se lewenspad en wek misnoeë, gee aanstoot en veroorsaak weersin wat tot gevolg kan hê dat jy met onvergeeflikheid in jou hart loop. Lees verder: GB5.Mei13Vergewe

Moses se Sluier

Die kerk gebruik graag 2 Kor. 3:5 tot 18 as bewys dat gelowiges in Yeshua vry van die wet is, naamlik vry van Torah, en dat diegene wat dus glo dat YHVH se wet steeds onderhou moet word ‘n bedekking oor hulle hart het (2 Kor. 3:15) en dus mislei is.  Maar is dit werklik wat Paulus ons hier wil leer?  Lees verder: GB2.Feb13MosesSluier